Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Επιστημονικό Περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς (ΕΛ.Ε.Κ.Ζ.Σ.)

 

Ιατρική ζώων Συντροφιάς - Τόμος 6 - Τεύχος 2 - 2017

Άρθρο Σύνταξης

 Ιατρική ζώων Συντροφιάς - Τόμος 6 - Τεύχος 2 - 2017Πρόσφατα δημοσιεύτηκε η πρώτη αναλυτική θεματική κατάταξη της Σαγκάης για το έτος 2017 (Shanghai Ranking 2017) η οποία εξετάζει 4000 Πανεπιστήμια και κατατάσσει τα 1400 από αυτά σε 52 θεματικά - επιστημονικά πεδία.

Το Α.Π.Θ. εμφανίζεται μεταξύ των κορυφαίων σε 19 από τα 52 πεδία και μάλιστα σε 5 από αυτά συγκαταλέγεται μεταξύ των 200 κορυφαίων.

Το Τμήμα Κτηνιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. βρίσκεται μεταξύ των 101 – 150 στο πεδίο της Κτηνιατρικής. Καλή επίσης θέση έχει και το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Με ευκαιρία την τιμητική για το Τμήμα Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. θέση, ήθελα να τονίσω την εντατική προσπάθεια που λαμβάνει χώρα στο Τμήμα αυτό και αφορά στην εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, στην έρευνα σε όλα τα πεδία της κτηνιατρικής επιστήμης, στη διδασκαλία, στην κοινωνική προσφορά μέσω της ιατρικής φροντίδας των ζώων συντροφιάς, της διασφάλισης της δημόσιας υγείας, μέσω του έλεγχου των τροφίμων ζωικής προέλευσης και της συμβολής του στην Εθνική Οικονομία, μέσω των δράσεων που αφορούν στην διατήρηση και βελτίωση του ζωικού κεφαλαίου της πατρίδας μας.

Το Τμήμα Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ., ως γνωστόν, είναι θετικά αξιολογημένο από την EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education) από το 2011 και προετοιμάζεται για την επόμενη αξιολόγηση - πιστοποίηση για το 2020-21. Η συμμετοχή του Τμήματος στον θετικά αξιολογημένο κατάλογο των Κτηνιατρικών Σχολών της Ευρώπης προσφέρει ποικίλα προνόμια τόσο στους φοιτητές του όσο και στους αποφοίτους κτηνιάτρους. Τα Τμήματα που είναι θετικά αξιολογημένα σηματοδοτούν την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, την επάρκεια σε υλικοτεχνική υποδομή, επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό σε σχέση με τον αριθμό των φοιτητών και κυρίως το υψηλό επίπεδο θεωρητικής και πρακτικής – κλινικής εκπαίδευσης.

Το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προετοιμάζεται για την πρώτη αξιολόγησή του από την EAEVE.

Άλλη επιτυχία για το Τμήμα Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. αποτελεί η αναγνώριση από το RCVS (Royal College of Veterinary Surgeons) των μεταπτυχιακών τίτλων στην Παθολογία και Χειρουργική των ζώων συντροφιάς ως Advanced Veterinary Practitioner, δίνοντας στους κατόχους τους τη δυνατότητα άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης στη Μ. Βρετανία.

Όλες οι προαναφερόμενες επιτυχίες οφείλονται στη μεγάλη διαχρονική και πολύπλευρη προσπάθεια του επιστημονικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του Τμήματος που μέσα από τις γνωστές συνθήκες οικονομικής στενότητας όχι μόνο δεν υποχώρησαν, αλλά βρίσκοντας και άλλες εναλλακτικές λύσεις χρη- ματοδότησης, συνεχίζουν να υφίστανται με στόχο την άρτια εκπαίδευση και παροχή υπηρεσιών έτσι ώστε και το επίπεδο των πτυχιούχων να αυξάνεται συνεχώς και το Τμήμα να επαναξιολογηθεί θετικά στο μέλλον.

Επικοινωνία

Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Πύργος Απόλλων
Λουΐζης Ριανκούρ 64
115 23 Αθήνα
Τηλ: 2107759727
Fax: 2107753460
iatrikizs@hcavs.gr

Χορηγός Επικοινωνίας

 
diagnovet