Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Επιστημονικό Περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς (ΕΛ.Ε.Κ.Ζ.Σ.)

 

Δευτεροπαθής οστεομυελίτιδα 3ης φάλαγγας ίππου μετά από απόστημα οπλής


Τσέλιου Α. Μετεκπαιδευόμενη Κτηνίατρος, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Βάθη Ν. Μετεκπαιδευόμενη Κτηνίατρος, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Τυρνενοπούλου Π. Κτηνίατρος, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσαλίας, Καρδίτσα
Διακάκης Ν. Κτηνίατρος, Καθηγητής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση περιστατικού οστεομυελίτιδας 3ης φάλαγγας ίππου, δευτερογενώς μετά από απόστημα οπλής.

Κλινικό περιστατικό

Ίππος, εκτομίας, 20 ετών, άλτης προσκομίστηκε με αδυναμία στήριξης στο πρόσθιο αριστερό άκρο λόγω αποστήματος. Η αρχική αγωγή περιλάμβανε τοποθέτηση υπεροσμωτικού επιδέσμου, χορήγηση πενικιλίνης- στρεπτομυκίνης και μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων. Στις επανεξετάσεις που διενεργήθηκαν, παρότι ο ίππος εμφάνισε σταδιακή βελτίωση της κλινικής εικόνας, ακτινολογικά διαπιστώθηκε απορρόφηση της 3ης φάλαγγας με στοιχεία οστεομυελίτιδας. Έτσι, αποφασίστηκε η διενέργεια χειρουργικής επέμβασης κατά την οποία, μετά τη διάνοιξη του πέλματος και του χορίου, έγινε απόξεση της πρόσθιας μοίρας της 3ης φάλαγγας και των γύρω από αυτήν προσβεβλημένων ιστών. Ακολούθησε η διάνοιξη αντιστομίου στο άνω όριο του προσοπλίου, ώστε να μπορούν να διενεργούνται πλύσεις με ήπιο αντισηπτικό διάλυμα. Μετεγχειρητικά, πραγματοποιήθηκε έκπλυση του περιφερικού τμήματος του άκρου με διάλυμα αμικασίνης σε 3 συνεδρίες.

Αποτελέσματα

Το έλλειμμα του πέλματος επιθηλιοποιήθηκε σταδιακά σε βάθος 3 μηνών, οπότε και αποφασίστηκε η τοποθέτηση πετάλου σε σχήμα καρδιάς με αποκομμένο το πρόσθιο τμήμα. Με την πετάλωση του ίππου, αποκαταστάθηκε και η κινητικότητα του άκρου.

Συμπεράσματα

Στην κλινική πράξη των ιπποειδών το απόστημα της οπλής αποτελεί σύνηθες αίτιο αδυναμίας στήριξης και η αντιμετώπισή του θεωρείται σχετικά εύκολη. Ενδέχεται, όμως, να οδηγήσει σε μια σειρά επιπλοκών, όπως η οστεομυελίτιδα της 3ης φάλαγγας. Στις περιπτώσεις αποστηματοποίησης της οπλής, η έναρξη της αντιβιοθεραπείας την κατάλληλη χρονική στιγμή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα.

Βιβλιογραφία

  • Dart A J, Pascoe RR (1988) The pathogenesis and treatment of osteomyelitis and laminitis in a stallion after the prolonged topical applica- tion of formalin to the distal phalanx. Australian Veterinary Journal 65(6), 185-188.
  • Engiles JB, Galantino HL, Boston R, McDonald D, Dishowitz M, Hankenson KD (2015) Osteopathology in the Equine distal phalanx associat- ed with the development and progression of laminitis. Veterinary pathology 52, 928 – 944.
  • Goodrich LR (2006) Osteomyelitis in horses. In: Veterinary clinics of North America: Equine Practice 22(2), 389-417.

Επικοινωνία

Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Πύργος Απόλλων
Λουΐζης Ριανκούρ 64
115 23 Αθήνα
Τηλ: 2107759727
Fax: 2107753460
iatrikizs@hcavs.gr

Χορηγός Επικοινωνίας

 
diagnovet