Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Επιστημονικό Περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς (ΕΛ.Ε.Κ.Ζ.Σ.)

 

Αιλουροστρογγύλωση σε νεαρή ενήλικη γάτα


Χριστοφορίδης Θ. Μονάδα Παθολογίας, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κωνσταντινίδης Α. Μονάδα Παθολογίας, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Βέργου Μ. Μονάδα Παθολογίας, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Παπαδοπούλου Π. Εργαστήριο Απεικονιστικής Διαγνωστικής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διάκου Α. Εργαστήριο Παρασιτολογίας και Παρασιτικών Νοσημάτων, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αδαμαμά-Μωραΐτου Κ.Κ. Μονάδα Παθολογίας, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή

Τα παράσιτα του αναπνευστικού συστήματος της γάτας βρέθηκαν στο κέντρο του κτηνιατρικού ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στη Νότια Ευρώπη. Η αναγνώριση της κλινικής εικόνας, και η κατάλληλη διαγνωστική διερεύνηση και θεραπευτική αντιμετώπιση αυτών των παρασιτώσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον κλινικό κτηνίατρο. Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η περιγραφή ενός ιδιαίτερου περιστατικού πνευμονικής παρασίτωσης από Aelurostrongylus abstrusus σε νεαρή ενήλικη γάτα που προσκομίστηκε με δύσπνοια.

Κλινικό Περιστατικό

Γάτα φυλής DSH, 3 ετών, θηλυκή ακέραιη, αδέσποτη έως 1 μήνα πριν την προσκόμιση, προσκομίστηκε με σοβαρού βαθμού αναπνευστική δυσχέρεια τουλάχιστον από μηνός, μη ανταποκρινόμενη σε αντιβιοτικά και συμπτωματικές αγωγές. Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε μικτή δύσπνοια, αναπνοή με ανοικτό στόμα και εύκολη αναπαραγωγή βήχα κατά την ψηλάφηση της τραχείας. Στα ακτινογραφήματα του θώρακα διαπιστώθηκαν βρογχικού και διάμεσου τύπου αλλοιώσεις σε όλα τα πνευμονικά πεδία. Λόγω της συμβατής κλινικής εικόνας με πνευμονική παρασίτωση πραγματοποιήθηκε κοπρανολογική εξέταση (μέθοδος Baermann) στην οποία βρέθηκαν προνύμφες του νηματώδους Aelurostrongylus abstrusus. Η γάτα νοσηλεύτηκε για 20 μέρες με αντιπαρασιτική (ιμιδακλοπρίδη/μοξιδεκτίνη) και συμπτωματική αγωγή και παρουσίασε σημαντική κλινική και απεικονιστική βελτίωση. Κατά το εξιτήριο συστήθηκε η αντιπαρασιτική αγωγή με ιμιδακλοπρίδη/μοξιδεκτίνη κάθε μήνα.

Αποτελέσματα

Η επανεξέταση της γάτας δεν ήταν εφικτή λόγω αδυναμίας της ιδιοκτήτριας να την προσκομίσει. Σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια, ένα μήνα μετά, η γάτα εμφάνιζε ήπια δύσπνοια μετά από έντονη καταπόνηση, και ένα χρόνο μετά εμφάνιζε μόνο σποραδικά επεισόδια ξηρού βήχα, ενώ δεν εφαρμόζονταν τακτικοί αποπαρασιτισμοί.

Συμπεράσματα

Οι πνευμονικές παρασιτώσεις πρέπει να περιλαμβάνονται στην διαφορική διάγνωση κάθε γάτας με δύσπνοια ή παθολογικά ευρήματα στο πνευμονικό παρέγχυμα. Η διάγνωση και η αντιμετώπιση μπορεί να γίνει εύκολα και αποτελεσματικά.

Βιβλιογραφία

  • Elsheikha HM, Schnyder M, Traversa D (2016) Updates on feline aelurostrongylosis and research priorities for the next decade. Parasites & Vectors 2016, 9, 389.
  • Morelli S, Diakou A, Mariasole C, Di Cesare A, Barlaam A, Dimzas D, Traversa D (2021) Car Respiratory Nematodes: Current Knowledge, Novel Data, Warranted Studies on Clinical Features, Treatment and Control. Pathogens 2021, 10, 454.
  • Raue K, Raue J, Hauck D, Sobbeler F, Morelli S, Traversa D, Schnyder M, Volk H, Strube C (2021) Do All Roads Lead to Rome? The Potential of Different Approaches to Diagnose Aelurostrongylus abstrusus Infection in Cats. Pathogens 2021, 10, 602.
  • Traversa D, Di Cesare A (2013) Feline lungworms: what a dilemma. Trends in Parasitology 2013, Vol. 29, No. 9, 423-430.

Επικοινωνία

Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Πύργος Απόλλων
Λουΐζης Ριανκούρ 64
115 23 Αθήνα
Τηλ: 2107759727
Fax: 2107753460
iatrikizs@hcavs.gr

Χορηγός Επικοινωνίας

 
diagnovet