Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Επιστημονικό Περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς (ΕΛ.Ε.Κ.Ζ.Σ.)

 

Αντιμετώπιση ρινικού βλεννώδους αδενοκαρκινώματος σε γάτα με Holmium Laser


Φερλέμης Δ. Κτηνίατρος, Ελεύθερος επαγγελματίας, Κτηνιατρική κλινική Μοσχάτου, Αθήνα
Μπογογιαννίδου Μ. Κτηνίατρος, Μετεκπαιδευμένη στο Τμήμα Οφθαλμολογίας, Μονάδα Χειρουργικής και Μαιευτικής, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ, Ελεύθερος επαγγελματίας, Κτηνιατρική κλινική Μοσχάτου, Αθήνα
Παντελάκη Α.Κ. Κτηνίατρος, Ελεύθερος επαγγελματίας, Κτηνιατρική κλινική Μοσχάτου, Αθήνα
Σταμπίνα Μ. Κτηνίατρος, Ελεύθερος επαγγελματίας, Κτηνιατρική κλινική Μοσχάτου, Αθήνα
Καραβάνης Ε. Κτηνίατρος, Ιστοπαθολόγος, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή

Στην ανακοίνωση αυτή, παρουσιάζεται ένα περιστατικό αντιμετώπισης ρινικού βλεννώδους αδενοκαρκινώματος σε γάτα.

Κλινικό περιστατικό

Θηλυκή στειρωμένη γάτα DSH 17,5 ετών παρουσίασε, σύμφωνα με το ιστορικό, ρινικό έκκριμα από τον αριστερό μυκτήρα και μέτριου βαθμού κατάπτωση/ανορεξία. Δεν ανταποκρίθηκε στη συστηματική χορήγηση αντιμικροβιακών ουσιών και παραπέμφθηκε στην κλινική μας για ρινοσκόπηση. Κατά τη ρινοσκόπηση, παρατηρήθηκαν στον πάσχοντα μυκτήρα εκτεταμένες υπερπλαστικές αλλοιώσεις και βλεννώδες έκκριμα. Ο ετερόπλευρος μυκτήρας ήταν κατά φύση. Η εικόνα ήταν συμβατή με νεοπλασία, λήφθηκαν ιστοτεμάχια τα οποία στάλθηκαν για βιοψία και αποφασίστηκε η καταστροφή των υπερπλαστικών αλλοιώσεων με τη χρήση του Holmium Laser. Μετεγχειρητικά, χορηγήθηκε αγωγή με αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ και μεθυλπρεδνιζολόνη σε αντιφλεγμονώδη δόση. Υπήρξε ταχεία βελτίωση της κλινικής εικόνας και παύση της καταρροής σε 15 ημέρες. Το αποτέλεσμα της βιοψίας έδειξε βλεννώδες αδενοκαρκίνωμα, η χορήγηση μεθυλπρενδιζολόνης συνεχίστηκε κάθε 48 ώρες και, σχεδόν 2 μήνες μετά την χειρουργική επέμβαση, χορηγήθηκε τοσερανίμπη (3 φορές/εβδομάδα). Η κλινική ύφεση συνεχίστηκε όμως η χορήγηση της τοσερανίμπης σταμάτησε 1,5 μήνα μετά λόγω αδυναμίας εύρεσης του φαρμάκου, υπήρξε υποτροπή των κλινικών συμπτωμάτων, εμφάνιση ασκίτη και υπερηχοτομογραφικά ενδείξεις μεταστατικής νόσου. Ακολούθησε παρηγορητική χειρουργική καταστροφή των υπερπλαστικών αλλοιώσεων και αύξηση της χορήγησης της μεθυλπρεδνιζολόνης, με αποτέλεσμα τα συμπτώματα του ανώτερου αναπνευστικού να ελεγχθούν. Δύο εβδομάδες μετά, χορηγήθηκε εκ νέου τοσερανίμπη, χωρίς όμως ανταπόκριση αυτή τη φορά, με αποτέλεσμα η γάτα να υποβληθεί τελικά σε ευθανασία.

Αποτελέσματα

Αποτέλεσμα του συνδυασμού χειρουργικής και συστηματικής αντιμετώπισης του περιστατικού ήταν, εκτός από την παράταση ζωής, και η άμεση βελτίωση της ποιότητάς της.

Συμπεράσματα

Το Holmium Laser, ως ένα σύγχρονο χειρουργικό μέσο, αποτελεί πλέον μία νέα επεμβατική επιλογή που μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς.

Βιβλιογραφία

  • Meston R (1996) Holmium: YAG laser endoscopic Sinus Surgery; A randomized controlled study, Laryngoscope 106, p 1-18.

Επικοινωνία

Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Πύργος Απόλλων
Λουΐζης Ριανκούρ 64
115 23 Αθήνα
Τηλ: 2107759727
Fax: 2107753460
iatrikizs@hcavs.gr

Χορηγός Επικοινωνίας

 
diagnovet