Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Επιστημονικό Περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς (ΕΛ.Ε.Κ.Ζ.Σ.)

 

Περιστατικό δεξιάς τραχηλικής μάζας σε σκύλο


Σκρέκας Χ. Κτηνίατρος, Alphavet, Αθήνα
Μπουρδέκας Π. Κτηνίατρος, Alphavet, Αθήνα
Γρηγορόπουλος Χ. Κτηνίατρος, Κτηνιατρική Αλίμου, Αθήνα
Πανόπουλος Ι. Κτηνίατρος, Διδάκτορας, DipECVDI, Alphavet, Αθήνα

Εισαγωγή

Το αιμαγγειοσάρκωμα αποτελεί επιθετική κακοήθη νεοπλασία. Η νεοπλασία μπορεί να βρεθεί σε οποιοδήποτε όργανο, με κυρίαρχη εντόπιση στους σκύλους στο σπλήνα. Άλλες κοινές πρωτογενείς εστίες αποτελούν το δεξιό ους, το δέρμα και οι υποδόριοι ιστοί.

Κλινικό περιστατικό

Ένας 10 ετών αρσενικός ακέραιος σκύλος, φυλής Schnauzer, παραπέμφθηκε για απεικονιστική διερεύνηση, λόγω ψηλαφητής διόγκωσης στην δεξιά τραχηλική χώρα. Στο νοσολογικό παρελθόν αναφέρεται σπληνεκτομή πριν 1 χρόνο, λόγω ρήξης του οργάνου, σχετιζόμενης με ιστοπαθολογικά επιβεβαιωμένο αιμαγγειοσάρκωμα. Σε αιματολογικό έλεγχο προ διμήνου ανιχνεύθηκαν χαμηλά επίπεδα θυροξίνης. Τον τελευταίο μήνα παρατηρήθηκε δυσφαγία και επώδυνη διόγκωση του τραχήλου, χωρίς ανταπόκριση σε αντιβιοθεραπεία. Κατά την απεικονιστική διερεύνηση, με υπερηχοτομογραφία και υπολογιστική τομογραφία, εντοπίστηκε μια ωοειδής μάζα (διαμέτρου 2,5 εκ.), εστιασμένη στον δεξιό έσω οπισθοφαρυγγικό λεμφαδένα χωρίς σαφές επίπεδο διαχωρισμού από τον ομόπλευρο θυρεοειδή, πυκνότητας μαλακού ιστού, με ετερογενή ενίσχυση, μετά την έγχυση του σκιαγραφικού μέσου, συμβατή με νεοπλασματική εξεργασία. Ακολούθησε επιτυχής εξαίρεση της μάζας και ομόπλευρη θυρεοειδεκτομή.

Αποτελέσματα

Ο ασθενής ανένηψε χωρίς σημαντικές επιπλοκές και παρακολουθείται εδώ και δύο μήνες με εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις, όπου παραμένει κλινικά υγιής. Βιοπτικός έλεγχος ανέδειξε μεταστατικό αιμαγγειοσάρκωμα στους λεμφαδένες. Τα επίπεδα θυροξίνης παρακολουθούνται και διατηρούνται εντός φυσιολογικών ορίων.

Συμπεράσματα

Σε ευμεγέθεις χωροκατακτητικές εξεργασίες ο υπέρηχος ως μόνο απεικονιστικό μέσο παρουσιάζει περιορισμούς στην δυνατότητα ακριβούς προσδιορισμού της προέλευσης της νεοπλασίας (πχ. νεοπλασία θυρεοειδούς, λεμφαδένων vs καρωτιδικού σώματος). Ο συνδυασμός με την υπολογιστική αγγειογραφία προσφέρει σαφέστερη αξιολόγηση διευκολύνοντας τον χειρουργικό σχεδιασμό. Η απομακρυσμένη μετάσταση στους λεμφαδένες σε περιστατικά αιμαγγειοσαρκώματος είναι σπάνια, εν απουσία μεταστατικών αλλοιώσεων της κοιλιακής ή της θωρακικής κοιλότητας.

Βιβλιογραφία

  • Chan CM, Zwahlen CH, de Lorimier LP, Yeomans SM, Hoffmann KL, Moore AS (2016) Primary nodal hemangiosarcoma in four dogs. J Am Vet Med Assoc Nov 1 249(9),1053-1060.
  • Moreira LPR, Scurrell E, Mahoney P and Baines S (2020) Thyroid haemangiosarcoma in a seven-year-old female Shih Tzu. Vet Rec Case Rep 8, e001012.
  • Thamm DH. Hemangiosarcoma (2013) In: Withrow SJ, Vail DM, eds. Withrow and MacEwen’s Small Animal Clinical Oncology. St. Louis, MO: Saunders, 679-688.
  • Clifford CA, Mackin A J, Henry CJ (2000) Treatment of canine hemangiosarcoma and beyond. J Vet Intern Med 1, 479-485.
  • Brown NO, Patnaik AK, MacEwen EG (1985) Canine hemangiosarcoma, retrospective analysis of 104 cases. J Am Vet Med Assoc 186, 56-58.

Επικοινωνία

Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Πύργος Απόλλων
Λουΐζης Ριανκούρ 64
115 23 Αθήνα
Τηλ: 2107759727
Fax: 2107753460
iatrikizs@hcavs.gr

Χορηγός Επικοινωνίας

 
diagnovet