Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Επιστημονικό Περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς (ΕΛ.Ε.Κ.Ζ.Σ.)

 

Εωσινοφιλική πλάκα σε γάτα με Αλλεργική από Ψύλλους Δερματίτιδα (ΑΨΔ): αναφορά σε ένα περιστατικό


Κακαρούμπα Π. Κτηνίατρος, Πλακεντία Κτηνιατρική Κλινική, Αθήνα

Εισαγωγή

Η εωσινοφιλική πλάκα είναι μια κνησμώδης, εξιδρωματική, περιγεγραμμένη, υπεργυρμένη, δερματική αλλοίωση, που είναι συχνά ελκώδης και μπορεί να παρατηρηθεί σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος. Συνήθως συνδέεται με την ΑΨΔ ή/ και το ατοπικό σύνδρομο. Περιγράφεται περιστατικό υπερήλικης γάτας με ΑΨΔ και εωσινοφιλική πλάκα.

Κλινικό περιστατικό

Γάτα DSH, 10 ετών, θηλυκή, προσκομίστηκε με μονήρη δερματική, ελκώδη αλλοίωση και χρόνια κνησμώδη δερματίτιδα. Δεν λάμβανε εξωπαρασιτοκτόνο αγωγή. Στην κλινική εξέταση διαπιστώθηκε ελκώδης, εξιδρωματική δερματική πλάκα στην εσωτερική επιφάνεια του 3ου δαχτύλου του οπίσθιου δεξιού ποδιού, που συνοδευόταν από διόγκωσή του, και περιφερική λεμφογαγγλιομεγαλία. Η παρασιτολογική εξέταση για ψύλλους ήταν θετική. Η κυτταρολογική εξέταση με αποτυπώμα και παρακέντηση με λεπτή βελόνη έδειξε εωσινόφιλα, εκφυλισμένα ουδετερόφιλα, άφθονους κόκκους φαγοκυτταρωμένους και ελεύθερους, λίγα μακροφάγα και απουσία νεοπλασματικών κυττάρων. H κυτταρολογική εξέταση των λεμφογαγγλίων έδειξε λεμφοειδή υπερπλασία με εωσινοφιλική φλεγμονή. Οι αιματολογικές εξετάσεις ήταν κατά φύση και το FeLV/FIV αρνητικό. Δεν υπήρχε παθολογικό εύρημα στις απεικονιστικές εξετάσεις του δαχτύλου.

Αποτελέσματα

Συστήθηκε αντιψυλλική αγωγή (λοτιλανέρη), αμοξυκυλλίνη - κλαβουλανικό οξύ (20 mg/kg), πρεδνιζολόνη (1,7 mg/kg σταδιακά μειούμενη), και τοπικά κρέμα με φουσιδικό οξύ και υδροκορτιζόνη και κρέμα με οξείδιο του ψευδαργύρου για περίπου 1 μήνα. Εντός 5 ημερών υπήρξε βελτίωση της δερματικής πλάκας και πλήρης αποδρομή εντός 8 εβδομάδων. Η κνησμώδης δερματίτιδα παραμένει σε ύφεση.

Συμπεράσματα

H κυτταρολογική εξέταση, είναι μια χρήσιμη, εύκολη και γρήγορη διαγνωστική εξέταση, που επιτρέπει την άμεση έναρξη θεραπείας. Σε περίπτωση που δεν είναι διαγνωστική συστήνεται η ιστοπαθολογική εξέταση, η οποία αν και απαιτεί περισσότερο χρόνο αναμονής και έχει μεγαλύτερο κόστος, μπορεί να βοηθήσει.

Βιβλιογραφία

  • Miller et al. Muller and Kirk’s Small Animal Dermatology 7th edition (2012).
  • Κουτίνας et al. Κλινική Δερματολογία των Ζώων Συντροφιάς (2022).
  • Mueller et al. (2021) Treatment of the feline atopic syndrome-a systematic review. Veterinary Dermatology 32(1), 43-e8.

Επικοινωνία

Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Πύργος Απόλλων
Λουΐζης Ριανκούρ 64
115 23 Αθήνα
Τηλ: 2107759727
Fax: 2107753460
iatrikizs@hcavs.gr

Χορηγός Επικοινωνίας

 
diagnovet