Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Επιστημονικό Περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς (ΕΛ.Ε.Κ.Ζ.Σ.)

 

Αναδρομική μελέτη της μορφολογίας της μιτροειδούς βαλβίδας σε σκύλους με εκφυλιστική βαλβιδοπάθεια της μιτροειδούς


Ταχμαζίδου Α.Ο. Κτηνίατρος, υποψήφια Διδάκτορας Παθολογία Ζώων Συντροφιάς (Καρδιολογία), Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κουτίνας Χ.Κ. Κτηνίατρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογία των Ζώων Συντροφιάς (Καρδιολογία), Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή

Η εκφυλιστική βαλβιδοπάθεια μιτροειδούς (ΕΒΜ) αποτελεί τη συχνότερη επίκτητη καρδιοπάθεια στο σκύλο με προδιάθεση σε μικρόσωμα ζώα αλλά και ορισμένες φυλές, όπως τα Cavalier King Charles Spaniel (CKCS).

Υλικά και Μέθοδοι

Στην αναδρομική αυτή μελέτη συγκρίθηκαν οι διαστάσεις των γλωχίνων και η διάμετρος της μιτροειδούς βαλβίδας, μεταξύ σκύλων CKCS και νανόσωμων φυλών, και ανάμεσα σε διαφορετικά στάδια της ΕΒΜ. Επιπλέον, συσχετίστηκαν οι διαστάσεις της αριστερής κοιλίας και κόλπου με τις διαστάσεις της μιτροειδούς βαλβίδας

  Για το σκοπό αυτό μετρήθηκαν αναδρομικά η διάμετρος της βαλβίδας στη συστολή καθώς και το μήκος και το πάχος των γλωχίνων της, στη διαστολή, σε 48 σκύλους νανόσωμων φυλών και 39 σκύλους CKCS που διαγνώστηκαν με ΕΒΜ κλινικού σταδίου Β1, Β2, C και D κατά ACVIM. Για την ομαλοποίηση των παραπάνω μετρήσεων έγινε αλλομετρική μετατροπή τους με βάση ομάδα ελέγχου 19 υγιών σκύλων.

Αποτελέσματα

Με εξαίρεση το πάχος των γλωχίνων, οι υπόλοιπες διαστάσεις της βαλβίδας συσχετίστηκαν με το σωματικό βάρος (p<0,001). Μεταξύ των δύο ομάδων (CKCS και νανόσωμες φυλές) δεν υπήρχε διαφορά στις διαστάσεις της βαλβίδας, και στους δείκτες καρδιομεγαλίας. Διαπιστώθηκε αύξηση του δακτυλίου της βαλβίδας και των διαστάσεων των γλωχίνων της στα στάδια με καρδιομεγαλία (Β2-C-D), χωρίς όμως να υπάρχει διαφορά μεταξύ των σταδίων αυτών (p<0,01). Ωστόσο, το πάχος των γλωχίνων βρέθηκε να αυξάνεται ήδη από το Β1 στάδιο. Τέλος, οι διαστάσεις της βαλβίδας φάνηκε να συσχετίζονται με τους δείκτες της καρδιομεγαλίας (p<0,05).

Συμπεράσματα

Το πάχος των γλωχίνων είναι ανεξάρτητο από το σωματικό βάρος. Η αύξηση των διαστάσεων της βαλβίδας είναι μεγαλύτερη στα στάδια με καρδιομεγαλία και ανεξάρτητη της φυλής.

Βιβλιογραφία

  • Boon JA (2011) Veterinary Echocardiography ed. Wiley-Blackwell, 611-752.
  • Ljungvall I, Häggström J (2015) Adult-Onset Valvular Heart Disease, Textbook of Veterinary Internal Medicine, 1249-1260.
  • Keene BW et al. (2019) ACVIM consensus guidelines for the diagnosis and treatment of myxomatous mitral valve disease in dogs, Journal of veterinary internal medicine 33(3), 1127-1140.

Επικοινωνία

Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Πύργος Απόλλων
Λουΐζης Ριανκούρ 64
115 23 Αθήνα
Τηλ: 2107759727
Fax: 2107753460
iatrikizs@hcavs.gr

Χορηγός Επικοινωνίας

 
diagnovet