Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Επιστημονικό Περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς (ΕΛ.Ε.Κ.Ζ.Σ.)

 

Θρόμβωση δεξιάς υποκλείδιας αρτηρίας σε σκύλο με υπερφλοιοεπινεφριδισμό


Χριστοφορίδης Θ. Μονάδα Παθολογίας, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σεβαστούδη Στ. Μονάδα Παθολογίας, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Καραφυλιά Αν. Μονάδα Παθολογίας, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κοντίδης Δ. Μονάδα Παθολογίας, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φαρμάκη Ρ. Μονάδα Παθολογίας, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πατσίκας Μ. Εργαστήριο Απεικονιστικής Διαγνωστικής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σούμπασης Ν. Μονάδα Παθολογίας, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή

Μία από τις ενδεχόμενες επιπλοκές του υπερφλοιοεπινεφριδισμού στο σκύλο είναι η εμφάνιση υπερπηκτικότητας. Ωστόσο, η δημιουργία θρόμβων με ανάλογη κλινική εικόνα δεν είναι τόσο συχνή. Η παρούσα ανακοίνωση αναφέρεται σε ένα σπάνιο περιστατικό αρτηριακής θρόμβωσης προσθίου άκρου σε σκύλο με υπερφλοιοεπινεφριδισμό.

Κλινικό περιστατικό

Σκύλος, θηλυκός, Maltese, 15 ετών, προσκομίστηκε με πολυουρία-πολυδιψία τριών μηνών και οξεία εμφάνιση χωλότητας στο δεξιό πρόσθιο άκρο. Κατά την κλινική εξέταση παρατηρήθηκε μη κνησμώδης συμμετρική γενικευμένη υποτρίχωση-αλωπεκία και έντονο άλγος στην ψηλάφηση του αντιβραχίου. Εργαστηριακά, διαπιστώθηκε ουδετεροφιλία, αυξημένη δραστηριότητα των ηπατικών ενζύμων και της κρεατινικής κινάσης, υπερλιπιδαιμία, χαμηλό ειδικό βάρος ούρου και πρωτεϊνουρία. Η νευρολογική εξέταση ανέδειξε βλάβη των κάτω κινητικών νευρώνων του δεξιού πρόσθιου άκρου. Στην υπολογιστική τομογραφία-αγγειογραφία εντοπίστηκε θρόμβος στη δεξιά υποκλείδια αρτηρία και ομοιόμορφη διόγκωση των επινεφριδίων. Στο σκύλο χορηγήθηκαν αντιθρομβωτικά και αναλγησία.

Αποτελέσματα

Στην επανεξέταση, 3 εβδομάδες αργότερα, ο σκύλος παρουσίασε σημαντική βελτίωση της κινητικότητας του άκρου, που όμως παρέμενε ήπια επώδυνο. Πραγματοποιήθηκε δοκιμή καταστολής με χαμηλή δόση δεξαμεθαζόνης με αποτέλεσμα συμβατό με υπερφλοιοεπινεφριδισμό. Η κηδεμό- νας αρνήθηκε την έναρξη αγωγής με τριλοστάνη και ο σκύλος παρέμεινε σε διά βίου αντιθρομβωτική αγωγή.

Συμπεράσματα

Οι σκύλοι με υπερφλοιοεπινεφριδισμό μπορεί να έχουν σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή δευτερογενείς επιπλοκές. Αν και είναι καταγεγραμμένη στη διεθνή βιβλιογραφία η υπερπηκτικότητα στον υπερφλοιοεπινεφριδισμό, είναι απαραίτητο να δημοσιευτούν περισσότερα περιστατικά θρομβώσεων, ώστε να δοθούν περισσότερες πληροφορίες στον κλινικό πάνω στην εξέλιξη και την ανταπόκριση τους στην ειδική αντιθρομβωτική αγωγή.

Βιβλιογραφία

  • Eom T-Y, Choi J-W, Yoon K-A, Jeong S-W and Kim J-H (2021) Case Report: Non-traumatic Unilateral Forelimb Thrombosis Associated With Hyperadrenocorticism in a Dog. Front. Vet. Sci. 8:795928. doi: 10.33389/fvets.2021.795928.
  • Yang VK, Cunningham SM, Rush JE, de Laforcade A (2016) The use of rivaroxaban for the treatment of thrombotic complications in four dogs. J Vet Emerg Crit Care 26, 729-7363. doi: 10.111/vec.12466.
  • deLaforcade A, Bacek L, Blais MC, Goggs R, Lynch A, Rozanski E. Consensus on the Rational Use of Antithrombotics in Veterinary Critical Care (CURATIVE): Domain 1-Defining populations at risk. J Vet Emerg Crit Care (2019) 29,3. doi: 10.1111/vec.12797.

Επικοινωνία

Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Πύργος Απόλλων
Λουΐζης Ριανκούρ 64
115 23 Αθήνα
Τηλ: 2107759727
Fax: 2107753460
iatrikizs@hcavs.gr

Χορηγός Επικοινωνίας

 
diagnovet