Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Επιστημονικό Περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς (ΕΛ.Ε.Κ.Ζ.Σ.)

 

Λέμφωμα της Τ-ζώνης σε σκύλο


Καραγκούνη Μ. Κτηνίατρος, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ψαραλέξη Ε. Κτηνίατρος, MSc, Ελεύθερη Επαγγελματίας, Κτηνιατρικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Πυλαία
Μυλωνάκης E. Μ. Κτηνίατρος, Καθηγητής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή

Το λέμφωμα της Τ-ζώνης των λεμφογαγγλίων (ΛΤΖ), αποτελεί ένα σχετικά συχνό στην κλινική πράξη λέμφωμα του σκύλου, με βραδεία κλινική εξέλιξη. Η διάγνωσή του βασίζεται στην κλινική εικόνα, στη συχνά χαρακτηριστική κυτταρολογική εικόνα και στην ιστοπαθολογική ή ανοσοφαινoτυπική εξέταση του λεμφογαγγλίου. Στην εργασία παρουσιάζονται η κλινική εικόνα, η διάγνωση και η διαχρονική παρακολούθηση ενός σκύλου με ΛΤΖ.

Κλινικό περιστατικό

Θηλυκός ημίαιμος σκύλος, προσκομίστηκε για τη διερεύνηση ευμεγέθων και ανώδυνων μαζών στην υπογνάθια χώρα. Στην κλινική εξέταση διαπιστώθηκε αμφοτερόπλευρη σημαντική διόγκωση των υπογνάθιων λεμφογαγγλίων και ετερόπλευρη μέτρια διόγκωση του αριστερού ιγνυακού και δεξιού προωμοπλατιαίου λεμφογαγγλίου. Η κυτταρολογική εξέταση ήταν πιο συμβατή με τη διάγνωση του λεμφώματος ή την υπερπλασία της Τ-ζώνης του λεμφογαγγλίου. Ακολούθως, δείγμα αίματος σε φιαλίδιο με αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ (EDTA), καθώς και εναιώρημα υλικού παρακέντησης του λεμφογαγγλίου σε υγρό υπόστρωμα κυτταροκαλλιέργειας (RPMI 1640) εξετάστηκαν με τη μέθοδο της κυτταρομετρίας ροής. Η διαγνωστική επιβεβαίωση του ΛΤΖ βασίστηκε στην παρατήρηση μεγάλου ποσοστού λεμφοκυττάρων που ήταν αρνητικά για το αντιγόνο CD 45. Λόγω της απουσίας σοβαρής κλινικής συμπτωματολογίας, συστήθηκε η διαχρονική παρακολούθηση του σκύλου. Πέντε χρόνια μετά την προσκόμιση, η κλινική εικόνα του σκύλου παραμένει αμετάβλητη και η ποιότητα της ζωής του είναι εξαιρετική.

Συμπέρασμα

Το ΛΤΖ, αποτελεί το συχνότερο «καλόηθες» λέμφωμα του σκύλου στην κλινική πράξη. Πρόκειται για λέμφωμα Τ ανοσοφαινότυπου, η διάγνωση του οποίου μπορεί να γίνει γρήγορα, αξιόπιστα και με ελάχιστη νοσηρότητα κατά τη δειγματοληψία, με τη μέθοδο της κυτταρομετρίας ροής. Ο χρόνος επιβίωσης των σκύλων με ΛΤΖ είναι συνήθως μεγάλος, με ή χωρίς την χορήγηση χημειοθεραπείας.

Βιβλιογραφία

  • Flood-Knapik KE, Durham AC, Gregor TP et al. (2013) Clinical, histopathological and immunohistochemical characterization of canine indolent lymphoma. Vet Comp Oncol 11, 272–286.

Επικοινωνία

Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Πύργος Απόλλων
Λουΐζης Ριανκούρ 64
115 23 Αθήνα
Τηλ: 2107759727
Fax: 2107753460
iatrikizs@hcavs.gr

Χορηγός Επικοινωνίας

 
diagnovet