Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Επιστημονικό Περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς (ΕΛ.Ε.Κ.Ζ.Σ.)

 

Κλινικό περιστατικό: Μετάθεση του διαφράγματος και χρήση πλέγματος πολυπροπυλενίου για την κάλυψη ελλείματος μετά από αφαίρεση μάζας του θωρακικού τοιχώματος σε σκύλο


Ηλιάδης Π. Κτηνίατρος, Μεταπτυχιακός φοιτητής, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής Α.Π.Θ
Αγγέλου Β. Κτηνίατρος, Msc, Διδάκτορας Χειρουργικής Ζώων Συντροφιάς, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής Α.Π.Θ.
Στυλιανάκη Ι. Κτηνίατρος, Επίκουρη καθηγήτρια, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Κτηνιατρικής Α.Π.Θ.
Παπάζογλου Λ. Κτηνίατρος, Καθηγητής Χειρουργικής, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής Α.Π.Θ

Εισαγωγή

Οι μάζες του θωρακικού τοιχώματος είναι συχνότερα κακοήθεις και για την ευρεία εξαίρεσή τους συνήθως απαιτείται και πλευρεκτομή με όρια 2 πλευρές εκατέρωθεν του νεοπλάσματος. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση κλινικού περιστατικού μετάθεσης του διαφράγματος, για την αποκατάσταση του πλάγιου θωρακικού τοιχώματος, ύστερα από πλευρεκτομή για την ευρεία εξαίρεση νεοπλάσματος του πλάγιου θωρακικού τοιχώματος, σε σκύλο.

Κλινικό περιστατικό

Σκύλος 7 ετών, ακαθόριστης φυλής, θηλυκός στειρωμένος, 7 κιλών, προσκομίστηκε για τη διερεύνηση μάζας του δεξιού πλάγιου θωρακικού τοιχώματος. Ο σκύλος δεν παρουσίαζε συμπτώματα λόγω της μάζας και από το ιστορικό δεν υπήρχαν σαφείς πληροφορίες για την αρχική εμφάνιση,μόνο ότι είχε δοθεί προηγουμένως αντιμικροβιακή αγωγή χωρίς αποτέλεσμα. Η μάζα αφορούσε το οπίσθιο πλάγιο δεξιό θωρακικό τοίχωμα με πρόσφυση στις πλευρές και ο απεικονιστικός έλεγχος με απλά ακτινογραφήματα ανέδειξε ακτινοσκιερό μόρφωμα με πρόσφυση στο πλάγιο θωρακικό τοίχωμα χωρίς οστική διήθηση. Η κυτταρολογική εξέταση έθεσε υποψία νεοπλάσματος μεσεγχυματικής προέλευσης και ο ιδιοκτήτης αρνήθηκε ιστοπαθολογική εξέταση.

Αποτελέσματα

Η μάζα εξαιρέθηκε με όρια 3 εκατοστά, συμπεριλαμβανομένων και των 5 τελευταίων πλευρών. Για την αποκατάσταση του θωρακικού τοιχώματος έγινε μετάθεση του διαφράγματος και για την κάλυψη του ελλείματος στο κοιλιακό τοίχωμα χρησιμοποιήθηκε πλέγμα πολυπροπυλενίου. Ο σκύλος ανάρρωσε πλήρως, πέρα από μία μικρή διάσπαση στη μεσότητα της τομής, η οποία αντιμετωπίστηκε κατά δεύτερο σκοπό.

Συμπεράσματα

Η μετάθεση του διαφράγματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη ελλειμάτων στο οπίσθιο πλάγιο θωρακικό τοίχωμα, όπως στο συγκεκριμένο περιστατικό, με επιτυχία. Περισσότερη έρευνα απαιτείται για την αξιοπιστία, την ασφάλεια και τις πιθανές επιπλοκές της χρήσης του.

Βιβλιογραφία

  • Oliver P, Gilman, Daniel M, Ogden (2021) Lateralization of the diaphragm for thoracic wall reconstruction of the dog. J Am Vet Med Assoc 2021 258, 85–88.
  • Geraldine B, Hunt (2018) Thoracic wall. In: Veterinary Surgery Small Animal 2nd edition. Spencer A. Johnston, Karen M. Tobias, pp. 20012019.
  • A. de Battisti, G. Polton, M. de Vries and E. Friend (2015) Chest wall reconstruction with latissimus dorsi and an autologous thoracolumbar fascia graft in a dog. Journal of Small Animal Practice (2015) 56, 218–222.
  • Zoe J Halfacree, Stephen J Baines, Victoria J Lipscomb, James Grierson, Brian A Summers, Daniel J Brockman (2007) Use of a Latissimus Dorsi Myocutaneous Flap for One-Stage Reconstruction of the Thoracic Wall After En bloc Resection of Primary Rib Chondrosarcoma in Five Dogs. Veterinary Surgery 36, 587–592, 2007.

Επικοινωνία

Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Πύργος Απόλλων
Λουΐζης Ριανκούρ 64
115 23 Αθήνα
Τηλ: 2107759727
Fax: 2107753460
iatrikizs@hcavs.gr

Χορηγός Επικοινωνίας

 
diagnovet