Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Επιστημονικό Περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς (ΕΛ.Ε.Κ.Ζ.Σ.)

 

Αποκατάσταση περινεϊκής κήλης με τη χρήση μυϊκού κρημνού του ημιτενοντώδη σε ένα σκύλο


Τριάντη Ε. Κτηνίατρος, Vetcare Ιατρείο Μικρών Ζώων, Πρέβεζα
Κοτρομάγια Δ. Κτηνίατρος, Κτηνιατρείο Animal Dogtors, Αθήνα
Χριστίνης Ε. Κτηνίατρος, Vetcare Ιατρείο Μικρών Ζώων, Πρέβεζα
Δερμισιάδου Ε. Κτηνίατρος, PhD, Χειρουργός-Ελεύθερος Επαγγελματίας, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση ενός περιστατικού που αφορά στην αποκατάσταση περινεϊκής κήλης χρησιμοποιώντας μυϊκό κρημνό του ημιτενοντώδη μυός σε σκύλο.

Υλικά και μέθοδοι

Σκύλος, αρσενικός, ακέραιος, 9 Kg, ακαθόριστης φυλής, ηλικίας 5 ετών προσκομίστηκε με ιδιαίτερα ευμεγέθη διόγκωση στη δεξιά περινεϊκή χώρα. Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε η παρουσία περινεϊκής κήλης αμφοτερόπλευρα. Η διάγνωση επιβεβαιώθηκε ακτινολογικά και υπερηχοτομογραφικά. Στη δεξιά περινεϊκή χώρα προέπιπταν η ουροδόχος κύστη, ο προστάτης και τμήμα του λεπτού εντέρου.

  Η θεραπεία περιλάμβανε, σε πρώτο χρόνο, την επείγουσα αποκατάσταση της δεξιάς περινεϊκής κήλης με μεταφορά του ημιτενοντώδη μυός ως μυϊκού κρημνού από το αριστερό οπίσθιο άκρο, λόγω της ιδιαίτερα έντονης ατροφίας των μυών του πυελικού διαφράγματος.

  Σε δεύτερο χρόνο, ακολούθησε ορχεκτομή, κυστεοπηξία, κολοπηξία και αποκατάσταση της αριστερής περινεϊκής κήλης με συρραφή του έξω σφιγκτήρα του πρωκτού, του κοκκυγικού μυός και του ανελκτήρα του πρωκτού.

Αποτελέσματα

Μετεγχειρητικά (4η ημέρα) ο σκύλος εμφάνισε ήπιου βαθμού ορώδη συλλογή στη δεξιά περινεϊκή χώρα (στο σημείο όπου τοποθετήθηκε ο κρημνός), η οποία αντιμετωπίστηκε εφαρμόζοντας θερμά επιθέματα. Παρατηρήθηκε ήπια χωλότητα του οπίσθιου αριστερού άκρου μέχρι τη 7η ημέρα. Κατά την επανεξέταση, ένα χρόνο μετά, ο σκύλος ήταν ελεύθερος συμπτωμάτων, δεν εμφάνιζε υποτροπή περινεϊκής κήλης ή οποιουδήποτε βαθμού χωλότητα.

Συμπεράσματα

Η χρήση μυϊκού κρημνού του ημιτενοντώδη μυός για την αποκατάσταση της περινεϊκής κήλης είναι μια αποτελεσματική τεχνική σε περιπτώσεις έντονης ατροφίας των μυών του πυελικού διαφράγματος, ιδίως όταν άλλες τεχνικές δεν μπορούν να εφαρμοστούν ή έχουν αποτύχει. Η τεχνική αυτή δεν προκαλεί περιορισμό στην κινητικότητα του ζώου και στη λειτουργικότητα των άκρων.

Βιβλιογραφία

  • Chambers JN, Rawlings CA (1991) Applications of a semitendinosus muscle flap in two dogs. J Am Vet Med Assoc 1,199(1):84-6.
  • Morello E, Martano M, Zabarino S, Piras LA, Nicoli S, Bussadori R, Buracco P (2015) Modified semitendinosus muscle transposition to repair ventral perineal hernia in 4 dogs. J Small Anim Pract 56(6), 370-6.
  • Vnuk D, Babić T, Stejskal M, Capak D, Harapin I, Pirkić B (2005) Application of a semitendinosus muscle flap in the treatment of perineal hernia in a cat. Vet Rec 156(6),182-4.
  • Bernardé A, Rochereau P, Matres-Lorenzo L, Brissot H (2018) Surgical findings and clinical outcome after bilateral repair of apparently unilateral perineal hernias in dogs. J Small Anim Pract 59(12), 734-741.

Επικοινωνία

Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Πύργος Απόλλων
Λουΐζης Ριανκούρ 64
115 23 Αθήνα
Τηλ: 2107759727
Fax: 2107753460
iatrikizs@hcavs.gr

Χορηγός Επικοινωνίας

 
diagnovet