Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Επιστημονικό Περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς (ΕΛ.Ε.Κ.Ζ.Σ.)

 

Αναφορά σε ένα περιστατικό περινεφρικής ψευδοκύστης σε γάτα


Δανιήλ Ι.Λ. Κτηνίατρος, Μετεκπαιδευθείσα στη Μονάδα Χειρουργικής και Μαιευτικής, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ., Ελεύθερη Επαγγελματίας, CityVets Θεσσαλονίκη
Δραπέτης Γ.Ι. Κτηνίατρος, Ελεύθερος Επαγγελματίας, CityVets Θεσσαλονίκη
Κούκη Μ.Ι. Κτηνίατρος, MSc, Διδάκτορας, Ελεύθερη Επαγγελματίας

Εισαγωγή

Στην ανακοίνωση αυτή παρουσιάζεται η διαγνωστική προσέγγιση και η χειρουργική αντιμετώπιση περιστατικού ετερόπλευρης περινεφρικής ψευδοκύστης σε γάτα.

Κλινικό περιστατικό

Προσκομίσθηκε αρσενική στειρωμένη γάτα ηλικίας 11 ετών με ιστορικό επίμονου νιαουρίσματος, ανησυχίας και διαταραχών στην ούρηση.

  Έγινε πλήρης κλινική εξέταση, αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος και γενική εξέταση ούρου όπου διαγνώστηκε νεφρική νόσος 2ου σταδίου (ήπια αζωθαιμία, αυξημένη τιμή κρεατινίνης, πρωτεινουρία).

  Στην υπερηχοτομογραφική εξέταση της κοιλιάς διαπιστώθηκε η παρουσία κύστης γύρω από τον αριστερό νεφρό. Η κύστη παρακεντήθηκε και στην κυτταρολογική εξέταση του υγρού διαπιστώθηκε η παρουσία διιδρώματος.

  Αποφασίσθηκε να γίνει προσπάθεια αναρρόφησης του περιεχομένου της κύστης. Το ζώο ανταποκρίθηκε στην παρακέντηση και παρέμεινε χωρίς συμπτωματολογία για διάστημα περίπου 1 μήνα. Παράλληλα χορηγήθηκε κλινική δίαιτα για τη διαχείριση της νεφρικής νόσου και αγωγή για την αντιμετώπιση της πρωτεινουρίας.

  Η γάτα προσκομίσθηκε 5 εβδομάδες μετά με παρόμοια συμπτωματολογία (ανησυχία, επίμονο νιαούρισμα) και στον υπερηχοτομογραφικό έλεγ- χο επιβεβαιώθηκε παρουσία υγρού περινεφρικά. Αποφασίστηκε χειρουργική αντιμετώπιση του περιστατικού.

  Διεγχειρητικά διαπιστώθηκε η παρουσία περινεφρικής ψευδοκύστης η οποία παρακεντήθηκε, το τοίχωμά της διανοίχθηκε και έγινε μαρσιποποίηση. Στο προσβεβλημένο νεφρό δεν διαπιστώθηκαν σοβαρές δομικές μεταβολές.

Αποτέλεσμα

Η ανάρρωση του ζώου ήταν γρήγορη και τα συμπτώματα υποχώρησαν πλήρως. Κατά τις επανεξετάσεις ένα μήνα και τρεις μήνες μετεγχειρητικά δεν διαπιστώθηκε υποτροπή της κύστης. Το ζώο εμφάνισε επιδείνωση της νεφρικής νόσου 6 μήνες μετεγχειρητικά και κατέληξε.

Συμπεράσματα

Η αναρρόφηση του περιεχομένου της κύστης ανακούφισε προσωρινά το ζώο, όμως η συλλογή υποτροπίασε σύντομα. Η χειρουργική αντιμετώπιση αποτελεί την πιο αποτελεσματική λύση εφόσον ληφθεί υπόψη και η νεφρική νόσος που συνήθως συνυπάρχει.

Βιβλιογραφία

  • Chew DJ, Dibartola SP, Schenck P (2011) Canine and Feline Nephrology and Urology. 2nd ed. Elsevier.
  • Beck JA, Bellenger CR, Lamb WA, et al (2000) Perirenal pseudocysts in 26 cats. Aust Vet J 78, 166-171.
  • Ochoa VB, DiBartola SP, Chew DJ, et al (1999) Perinephric pseudocysts in the cat: A retrospective study and review of the literature. J Vet Intern Med 13, 47-55.
  • Adamama-Moraitou ΚΚ, Pardali D, Vafiadis I, Patsikas MN, Prassinos NN, et al (2017) Perinephric pseudocyst in a cat: management by ultrasound-guided drainage.
  • Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society 68(2).

Επικοινωνία

Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Πύργος Απόλλων
Λουΐζης Ριανκούρ 64
115 23 Αθήνα
Τηλ: 2107759727
Fax: 2107753460
iatrikizs@hcavs.gr

Χορηγός Επικοινωνίας

 
diagnovet