Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Επιστημονικό Περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς (ΕΛ.Ε.Κ.Ζ.Σ.)

 

Διμερής επιγονατίδα σε σκύλο. Ένα σπάνιο περιστατικό


Κρυστάλλη Α.Α. Κτηνίατρος, Υποψήφια Διδάκτορας, Μονάδα Χειρουργικής & Μαιευτικής, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ., Υπότροφος Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)
Πανοπούλου Κ.Χ. Κτηνίατρος, Μετεκπαιδευμένη Ορθοπαιδικού Τμήματος, Μονάδας Χειρουργικής & Μαιευτικής, Κλινικής Ζώων Συντροφιάς, Τμήματος Κτηνιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ.
Πατσίκας Μ.Ν. Κτηνίατρος, Ιατρός, Διδάκτορας, Καθηγητής, Διπλωματούχος ECVDI, Εργαστήριο Απεικονιστικής Διαγνωστικής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ.
Πράσινος Ν.Ν. Κτηνίατρος, Διδάκτορας, Καθηγητής, Μονάδα Χειρουργικής & Μαιευτικής, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ.

Εισαγωγή

Η διμερής επιγονατίδα είναι σπάνια και οφείλεται σε συγγενή δυσμορφία της ή σε επίκτητη ενδοαρθρική διαταραχή της ύστερα από επαναλαμβανόμενους τραυματισμούς του εκτατικού μηχανισμού του γονάτου. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση ενός σπάνιου περιστατικού με διμερή επιγονατίδα σε σκύλο.

Κλινικό περιστατικό

Ακέραιος θηλυκός σκύλος, φυλής Boxer, 5 ετών, προσκομίστηκε με προοδευτικής εμφάνισης, διαλείπουσα χωλότητα στο οπίσθιο αριστερό άκρο, διάρκειας 2 ετών. Στην ορθοπαιδική εξέταση διαπιστώθηκε κριγμός και άλγος στις παθητικές κινήσεις των γονάτων, ενώ στο αριστερό υπήρχε ήπια προσθιοπίσθια συρταρωτή κίνηση. Ακτινολογικά αναδείχθηκε έντονη οστεοαρθρίτιδα σε αμφότερες τις αρθρώσεις του γονάτου και διμερής επιγονατίδα δεξιά. Συστήθηκε συντηρητική θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας. Ύστερα από ένα χρόνο το ζώο προσκομίστηκε για χωλότητα στο οπίσθιο δεξιό άκρο. Κλινικά διαπιστώθηκε διόγκωση των γονάτων και αδυναμία ψηλάφησης των επιγονατίδων. Στα ακτινογραφήματα και στις τομές της αξονικής τομογραφίας η οστεοαρθρίτιδα ήταν ακόμα εντονότερη αμφοτερόπλευρα, ενώ η διμερής δεξιά επιγονατίδα παρέμενε αμετάβλητη.

Αποτελέσματα

Ύστερα από οκτώ χρόνια, στην κλινική επανεξέταση των γονάτων παρατηρήθηκε σοβαρή διόγκωσή τους, καθώς και έντονος κριγμός και άλγος (Δ>Α) στις παθητικές κινήσεις. Παρόλα αυτά ο σκύλος είχε ικανοποιητική βάδιση (χωλότητα 2/5 - εξαβάθμια κλίμακα 0-5).

Συμπεράσματα

Η διμερής επιγονατίδα εμφανίζεται σπανιότατα στον σκύλο και φαίνεται ότι δεν επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα ζωής του.

Βιβλιογραφία

  • Cipolla M, Ceruilo G, Franco V, Gianni E, Puddu G (1995) The double patella syndrome. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 3, 21-25.
  • Dennis R, Kirberger RM, Barr F, Wrigley RH (2010) Appendicular skeleton. In: Handbook of Small animal radiology and ultrasound. Elsevier, New York, pp. 51-84.
  • Robins GM (1990) The canine stifle joint. In: Canine orthopedics. Whittick WG ed. 2nd ed. Lea & Febiger, Philadelphia, pp. 693-760.
  • Denny HR, Butterworth SJ (2000) The stifle. In: A Guide to Canine and Feline Orthopaedic Surgery. 4th ed. Blackwell Science, Oxford, pp. 512-553.

Επικοινωνία

Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Πύργος Απόλλων
Λουΐζης Ριανκούρ 64
115 23 Αθήνα
Τηλ: 2107759727
Fax: 2107753460
iatrikizs@hcavs.gr

Χορηγός Επικοινωνίας

 
diagnovet