Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Επιστημονικό Περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς (ΕΛ.Ε.Κ.Ζ.Σ.)

 

Τοποθέτηση κοιλιοπεριτοναϊκού καθετήρα σε γάτα με συγγενή υδροκέφαλο


Σαρπεκίδου Ε. Κτηνίατρος, υποψήφια Διδάκτορας, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αγγέλου Β. Κτηνίατρος, MSc, Διδάκτορας, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πατσίκας Μ. Κτηνίατρος, Ιατρός, DipECVDI, Διδάκτορας, Καθηγητής Ακτινολογίας, Εργαστήριο Απεικονιστικής, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Παυλίδου Κ. Κτηνίατρος, Διδάκτορας, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Καζάκος Γ. Κτηνίατρος, Διδάκτορας, Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας

Εισαγωγή

Για τη διαχείριση των ζώων που πάσχουν από υδροκεφαλία έχουν προταθεί διάφορα φαρμακευτικά σχήματα ανεπιτυχώς. Η σταθερή μηχανική παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού έχει ενθαρρυντικά αποτελέσματα σύμφωνα με την κτηνιατρική βιβλιογραφία, παρόλο που οι επιπλοκές είναι συχνές. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση ενός περιστατικού τοποθέτησης καθετήρα κοιλιοπεριτοναϊκής παροχέτευσης σε μια νεαρή γάτα με συγγενή υδροκέφαλο.

Κλινικό περιστατικό

Γάτος κοινής βραχύτριχης Ευρωπαικής φυλής, ηλικίας 6,5 μηνών προσκομίστηκε στη μονάδα Χειρουργικής- Μαιευτικής της Κλινικής Ζώων συντροφιάς με επιδεινούμενη αταξία και τετραπάρεση, την οποία εμφάνιζε το ζώο από τον 2ο μήνα της ζωής του καθώς και εντεινόμενη επιθετικότητα. Κατά την κλινική και νευρολογική εξέταση παρατηρήθηκε, διάταση του θόλου του κρανίου, εξόφθαλμος, τύφλωση και αδυναμία βηματισμού. Τα απλά ακτινογραφήματα επιβεβαίωσαν την διάταση του θόλου του κρανίου και στην αξονική τομογραφία που ακολούθησε φάνηκε υπέρμετρη διάταση των κοιλιών του εγκεφάλου εικόνα συμβατή με υδροκεφαλία. Λόγω απουσίας άλλων υποκείμενων παθολογικών καταστάσεων τέθηκε η διάγνωση συγγενούς υδροκεφαλίας.

Αποτελέσματα

Ακολούθησε η γενική αναισθησία και η τοποθέτηση κοιλιοπεριτοναϊκού καθετήρα με βαλβίδα σταθερής παροχέτευσης στην περιτοναϊκή κοιλότητα, αριστερά. Σε 5 ημέρες, μετεγχειρητικά, παρατηρήθηκε βελτίωση της κινητικότητας του γάτου η οποία συνεχίστηκε και για τις επόμενες 10 ημέρες στις οποίες ο γάτος απέκτησε την ικανότητα να περπατάει ανεξάρτητα και η όρασή του είχε επανέλθει. Κατά στην συγγραφή της εργασίας, 11 μήνες μετεγχειρητικά, ο γάτος παραμένει σταθερά βελτιωμένος.

Συμπεράσματα

Παρά τον μικρό όγκο του εγκεφάλου στις νεαρές γάτες, η τοποθέτηση κοιλιοπεριτοναϊκού καθετήρα είναι εφικτή και συμβάλει στην επιτυχή παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού και στην αποδρομή των συμπτωμάτων.

Βιβλιογραφία

  • Biel M, Kramer M, Forterre F, Jurina K, Lautersack O, Failing K, Schmidt MJ, Outcome of ventriculoperitoneal shunt implantation for treatment of congenital internal hydrocephalus in dogs and cats: 36 cases (2001-2009) Journal of the American Veterinary Medical Association 242(7), pp. 948–958.
  • Dewey W, Curtis and da Cost CR (2016) Chapter 7 : Encephalopathies Practical Guide to Canine and Feline Neurology, 3rd Edition, John Wiley & Sons, Inc., Ames, pp. 141-236.

Επικοινωνία

Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Πύργος Απόλλων
Λουΐζης Ριανκούρ 64
115 23 Αθήνα
Τηλ: 2107759727
Fax: 2107753460
iatrikizs@hcavs.gr

Χορηγός Επικοινωνίας

 
diagnovet