Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Επιστημονικό Περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς (ΕΛ.Ε.Κ.Ζ.Σ.)

 

Αμφοτερόπλευρη κονδυλεκτομή σε αμφοτερόπλευρο οπίσθιο εξάρθρημα κροταφογναθικής διάρθρωσης βραχυκεφαλικού γάτου


Πασχαλίδης Γ. Κτηνίατρος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Λωρίδα Ο. Κτηνίατρος, Υποψήφια Διδάκτορας, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Καρατζόγλου Γ. Κτηνίατρος
Πατσίκας Μ. Κτηνίατρος, Ιατρός, Διδάκτορας, Καθηγητής, Εργαστήριο Απεικονιστικής Διαγνωστικής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Παπαδημητρίου Σ. Κτηνίατρος, Οδοντίατρος, Διδάκτορας, Καθηγητής, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή

Σκοπός της μελέτης είναι η παρουσίαση ενός σπάνιου περιστατικού αμφοτερόπλευρου οπίσθιου εξαρθρήματος της κροταφογναθικής διάρθρωσης (ΚΦΓΔ), σε γάτο βραχυκεφαλικής φυλής.

Κλινικό περιστατικό

Γάτος Περσικής φυλής, αρσενικός ακέραιος, ηλικίας 7 ετών, προσκομίστηκε με καταπληξία λόγω πτώσης από τον 4ο όροφο. Κρίθηκε απαραίτητη η σταθεροποίηση της υγείας του ζώου για 10 ημέρες και ακολούθως παραπέμφθηκε στο Οδοντιατρικό Τμήμα, της Κλινικής Ζώων Συντροφιάς του Α.Π.Θ. για αντιμετώπιση. Από την κλινική εξέταση και τις απεικονιστικές εξετάσεις (απλά, ενδοστοματικά ακτινογραφήματα και υπολογιστική τομογραφία), διαπιστώθηκαν: ρήξη της σκληρής υπερώας και αμφοτερόπλευρο οπίσθιο εξάρθρημα των ΚΦΓΔ, χωρίς κατάγματα των οπισθογληνοειδών αποφύσεων. Σε πρώτο χρόνο συρράφτηκε η σκληρή υπερώα και τοποθετήθηκε οισοφαγικός καθετήρας μέσω οισοφαγοστομίας, αλλά λόγω προβλημάτων κατά την αναισθησία δεν αντιμετωπίστηκε το εξάρθρημα των ΚΦΓΔ. Δεκαπέντε ημέρες αργότερα πραγματοποιήθηκε επέμβαση αμφοτερόπλευρης κονδυλεκτομής, ενώ ο οισοφαγικός καθετήρας αφαιρέθηκε 15 ημέρες αργότερα, καθώς το ζώο έτρωγε πλέον φυσιολογικά.

Αποτελέσματα

Το ζώο άρχισε να τρώει μαλακή τροφή την 3η μετεγχειρητική ημέρα, ενώ την 25η μέρα άρχισε να τρώει και ξηρά τροφή. Το εύρος της διάνοιξης του στόματος ήταν, από την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα, σχεδόν φυσιολογικό και 10 μήνες μετά το ζώο διατρέφεται φυσιολογικά.

Συμπεράσματα

Το αμφοτερόπλευρο οπίσθιο εξάρθρημα της ΚΦΓΔ, χωρίς συνυπάρχοντα κατάγματα των οπισθογληνοειδών αποφύσεων, είναι σπάνιο στις γάτες. Στην πρόσφατη βιβλιογραφία, αποδείχθηκε η ανατομική ιδιομορφία της ΚΦΓΔ στις γάτες βραχυκεφαλικών φυλών, που καθιστά αυτού του είδους τα εξαρθρήματα πιο πιθανά. Η αμφοτερόπλευρη κονδυλεκτομή αποτελεί τη μέθοδο εκλογής σε παλιά εξαρθρήματα των ΚΦΓΔ και η πρόγνωση είναι πολύ καλή.

Βιβλιογραφία

  • Çetinkaya MA (2012) Temporomandibular joint injuries and ankylosis in the cat. VCOT 25, 366-374.
  • Delesalle Q, Lopes AM, Gawor JP, Zani D, Pereira HM, Mestrinho LA (2021) Comparative morphometry of the temporomandibular joint in brachycephalic and mesocephalic cats using multislice CT and cone beam CT. JFMS 23, 507-512.
  • Eisner ER (1995) Bilateral Mandibular Condylectomy in a Cat. JVD 12, 23-26.
  • Klima LJ (2007) Temporomandibular Joint Luxation in the Cat. JVD 24, 198-201.
  • Thatcher G (2017) Temporomandibular joint luxation in the cat: Diagnosis and management. Can Vet J 58, 989-993.

Επικοινωνία

Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Πύργος Απόλλων
Λουΐζης Ριανκούρ 64
115 23 Αθήνα
Τηλ: 2107759727
Fax: 2107753460
iatrikizs@hcavs.gr

Χορηγός Επικοινωνίας

 
diagnovet