Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Επιστημονικό Περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς (ΕΛ.Ε.Κ.Ζ.Σ.)

 

Οδοντοφόρες κύστεις στον δεξί και αριστερό πρώτο προγόμφιο της κάτω γνάθου σε νεαρό σκύλο


Λωρίδα Ο. Κτηνίατρος, Υποψήφια Διδάκτορας, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μπάρκουλης Α. Κτηνίατρος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πατσίκας Μ. Κτηνίατρος, Ιατρός, Διδάκτορας, Καθηγητής, Εργαστήριο Απεικονιστικής Διαγνωστικής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Παπαδημητρίου Σ. Κτηνίατρος, Οδοντίατρος, Διδάκτορας, Καθηγητής, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μαραγκός Γ. Κτηνίατρος, Ελεύθερος Επαγγελματίας

Εισαγωγή

Σκοπός της μελέτης είναι η περιγραφή της διαγνωστικής προσέγγισης και της χειρουργικής αντιμετώπισης αμφοτερόπλευρων οδοντοφόρων κύστεων του 1ου προγομφίου της κάτω γνάθου (305, 405), σε νεαρό σκύλο.

Κλινικό περιστατικό

Σκύλος, αρσενικός, ακέραιος, φυλής Border Collie, ηλικίας 1,5 έτους, προσκομίστηκε λόγω διόγκωσης των ούλων διαστάσεων 2 x 1 cm στο ύψος του 406, ενώ απουσίαζαν οι 305 και 405.

  Στην υπολογιστική τομογραφία, αλλά και στα ενδοστοματικά ακτινογραφήματα παρατηρήθηκε εκτεταμένη λύση του φατνιακού οστού από τον 404 έως τον 406, ήπια λύση στην περιοχή του 305 και οι έγκλειστοι 305, 405. Απεικονιστικά τέθηκε η διάγνωση αμφοτερόπλευρων οδοντοφόρων κύστεων. Αποφασίστηκε η χειρουργική εξαγωγή των έγκλειστων 405, 306 αλλά και των 404, 406. Τέλος αφαιρέθηκε η κάψα των κύστεων, πραγματοποιήθηκε απόξεση του οστικού ελλείμματος και τοποθετήθηκε αλλογενές οστεομόσχευμα στην περιοχή.

Αποτελέσματα

10 ημέρες μετεγχειρητικά και λόγω τραυματισμού, παρατηρήθηκε μικρή διάσπαση του τραύματος, η οποία επουλώθηκε κατά δεύτερο σκοπό, με τοπική εφαρμογή ιατρικού μελιού. Στον ακτινολογικό έλεγχο, 2 μήνες μετά το χειρουργείο, παρατηρήθηκε παραγωγή νέου οστού στις περιοχές της εξαγωγής των δοντιών. Ενάμιση χρόνο μετά, ο σκύλος παραμένει κλινικά υγιής.

Συμπεράσματα

Οι οδοντοφόρες κύστεις περιβάλλονται από επιθηλιακή κάψα και σχηματίζονται περιφερικά ενός έγκλειστου δοντιού. Παρατηρούνται συχνότερα στην περιοχή του πρώτου προγομφίου της κάτω γνάθου. Η λήψη ενδοστοματικών ακτινογραφημάτων συμβάλλει ουσιαστικά στη διάγνωση, ενώ η υπολογιστική τομογραφία προσθέτει, επίσης, σημαντικές πληροφορίες. Θεραπευτικά απαιτείται η εξαγωγή του υπαίτιου ή και γειτονικών δοντιών, αναλόγως της έκτασης της κύστης, και η αφαίρεση της κάψας της κύστης. Σε εκτεταμένη λύση του φατνιακού οστού, συστήνεται, επιπλέον, η τοποθέτηση οστικού μοσχεύματος.

Βιβλιογραφία

  • Thatcher G (2017) Oral Surgery: Treatment of a dentigerous cyst in a dog. Can Vet J 58, 195–199.
  • Chamberlain TP, Verstraete FJM (2020) Clinical behavior and management of odontogenic cysts. In: Oral and Maxillofacial Surgery in Dogs and Cats. Verstraete FJM, Lommer MJ, Azri B ed. Elsevier, Missouri, pp. 463-468.
  • Honzelka SR, Kressin DJ, Chamberlain TP (2014) Modified Conservative Treatment of an Extensive Dentigerous Cyst in a Dog. J Vet Dent 31, 249-254.
  • MacGee S, Pinson DM, Shaiken L (2012) Bilateral dentigerous cysts in a dog. J Vet Dent 29, 242-249.
  • Babbitt SG, Krakowski Volker M, Luskin IR (2016) Incidence of radiographic cystic lesions associated with unerupted teeth in dogs. J Vet Dent, 226-233.

Επικοινωνία

Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Πύργος Απόλλων
Λουΐζης Ριανκούρ 64
115 23 Αθήνα
Τηλ: 2107759727
Fax: 2107753460
iatrikizs@hcavs.gr

Χορηγός Επικοινωνίας

 
diagnovet