Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Επιστημονικό Περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς (ΕΛ.Ε.Κ.Ζ.Σ.)

 

Η ενδοσκοπική απεικόνιση του κόλπου της σκύλας κατά τη διάρκεια του ωοθηκικού κύκλου και της κυοφορίας


Παπαδοπούλου Μ. Κτηνίατρος, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Α.Π.Θ
Σπληνάκη Χ. Κτηνίατρος, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Α.Π.Θ
Βερβερίδης Χ. Κτηνίατρος, Διδάκτορας, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Α.Π.Θ

Εισαγωγή

Η ενδοσκόπηση – βαθιά κολποσκόπηση με κάμερα χρησιμοποιείται στην αναπαραγωγή της σκύλας τα τελευταία χρόνια, τόσο ως διαγνωστικό εργαλείο, όσο και για τη διατραχηλική προσπέλαση της μήτρας για σπερματέγχυση. Ωστόσο, υπάρχει έλλειψη δεδομένων ενδοσκοπικής απεικόνισης του κόλπου. Σκοπός μας ήταν η καταγραφή των ευρημάτων από την βαθιά κολποσκόπηση στα επιμέρους στάδια του ωοθηκικού κύκλου.

Υλικά και μέθοδοι

Εξετάστηκαν 17 υγιείς σκύλες. Λίγο πριν την ωοθηκυστερεκτομή καταγράφηκαν τα ευρήματα της βαθιάς κολποσκόπησης με άκαμπτο κυστεοουρηθροσκόπιο 32 cm, 30o και ελήφθησαν εικόνες. Το στάδιο του κύκλου προσδιορίστηκε με ορμονικές μετρήσεις (προγεστερόνης και οιστραδιόλης-17β) και μακροσκοπικό έλεγχο μήτρας και ωοθηκών.

Αποτελέσματα

Ενδοσκοπικά διαπιστώθηκαν οι παρακάτω κολποσκοπικές φάσεις – εικόνες βλεννογόνου: 1) αδρα- νής, λεία φάση - άνοιστρος & άνηβα, 2) οιδηματική φάση - πρόοιστρος, 3) φάση αρχικής συρρίκνωσης και ρυτίδωσης - αρχή οίστρου, 4) φάση σαφούς συρρίκνωσης και γωνίωσης – κοντά στην ωοθυλακιορρηξία και προς το τέλος του οίστρου, 5) φάση προχωρημένης συρρίκνωσης υποχώρησης πτυχών – δίοιστρος και 6) φθίνουσα φάση σχεδόν λεία – τέλος διοίστρου και αρχή ανοίστρου.

Συμπεράσματα

Οι ενδοσκοπικές εικόνες του κόλπου, διαφέρουν σαφώς μεταξύ των σταδίων του ωοθηκικού κύκλου και μπορούν να συμβάλλουν στον καθορισμό του σταδίου του ωοθηκικού κύκλου.

Βιβλιογραφία

  • Levy X (2016) Videovaginoscopy of the canine vagina. Repruduction in Domestic Animals 51, 31-36.
  • Romagnoli S, Lopate C (2014) Transcervical Artificial Insemination in dogs and cats: Review of the Technique and Practical Aspects. Repro- duction in Domestic Animals 49, 56-63.

Επικοινωνία

Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Πύργος Απόλλων
Λουΐζης Ριανκούρ 64
115 23 Αθήνα
Τηλ: 2107759727
Fax: 2107753460
iatrikizs@hcavs.gr

Χορηγός Επικοινωνίας

 
diagnovet