Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Επιστημονικό Περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς (ΕΛ.Ε.Κ.Ζ.Σ.)

 

Δίοιστρος, άνοιστρος και κυοφορία. Πώς μεταβάλλεται η αιματολογική εικόνα της σκύλας;


Μαργαρίτης Ι. Κτηνίατρος, MSc, Διδάκτορας, Επιστημονικός συνεργάτης, Εργαστήριο Φυσιολογίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ.
Παρδάλη Δ. Κτηνίατρος, Διδάκτορας, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διαγνωστικό Εργαστήριο, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ.
Θεοδοσιάδης Ι. Κτηνίατρος, MRCVS, Vets4pets, Halesowen, Ηνωμένο Βασίλειο
Βερβερίδης Χ. Κτηνίατρος, Διδάκτορας, Επίκουρος Καθηγητής, Μονάδα Χειρουργικής και Μαιευτικής, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ.

Εισαγωγή

H διαπίστωση «παράδοξων» τιμών στη γενική εξέταση του αίματος (CBC) κατά την κυοφορία στη σκύλα απαιτεί ιδιαίτερη ερμηνεία. Σκοπός της μελέτης ήταν να αναδείξει αυτές τις διαφορές που παρατηρούνται στην καθημερινή κτηνιατρική πράξη στην έγκυο σκύλα, συγκριτικά με το δίοιστρο και τον άνοιστρο.

Υλικά και μέθοδοι

Μελετήθηκαν παράμετροι της CBC (ADVIA 120, Siemens) σε 116 κλινικά υγιείς δεσποζόμενες σκύλες (26/116 σε κύηση 18-63 ημερών, 38/116 σε δίοιστρο και 52/116 σε άνοιστρο) που προσκομίστηκαν για εξέταση στην Κλινική των Ζώων Συντροφιάς του Τμήματος Κτηνιατρικής, Α.Π.Θ. Πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση με τη χρήση ΑΝΟVA και post hoc LSD test για τις συγκρίσεις, σε λογισμικό SPSS 25 (p<0,05).

Αποτελέσματα

Η μέση τιμή του αιματοκρίτη στην κυοφορία ήταν σημαντικά χαμηλότερη (p<0,01) από αυτές του δίοιστρου και του άνοιστρου (38,5% vs 46% vs 50%). Ο μέσος αριθμός των αιμοπεταλίων ήταν σημαντικά αυξημένος στην κυοφορία συγκριτικά με τον άνοιστρο (396.103 vs 302.103/μL, p<0,05) και σημαντικά χαμηλότερος στον άνοιστρο συγκριτικά με τον δίοιστρο (302.103 vs 342.103/μL, p<0,05). Ο μέσος αριθμός των λευκοκυττάρων (p<0,001), ήταν σημαντικά μεγαλύτερος στην κυοφορία συγκριτικά με τον δίοιστρο και τον άνοιστρο (15,9.103 vs 11,5.103 vs 10,1.103/μL).

Συμπεράσματα

Η αιματολογική εικόνα μπορεί να μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της κυοφορίας στη σκύλα και να παρατηρείται μείωση του αιματοκρίτη και αύξηση των λευκών αιμοσφαιρίων και των αιμοπεταλίων σε σχέση με τις περιόδους του δίοιστρου και του άνοιστρου.

Βιβλιογραφία

  • Orphanou DC (2012) Investigations into the puerperium of Beagle-breed female dogs. PhD thesis, University of Thessaly, Faculty of Veterinary Medicine, pp.177-178.

Επικοινωνία

Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Πύργος Απόλλων
Λουΐζης Ριανκούρ 64
115 23 Αθήνα
Τηλ: 2107759727
Fax: 2107753460
iatrikizs@hcavs.gr

Χορηγός Επικοινωνίας

 
diagnovet