Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Επιστημονικό Περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς (ΕΛ.Ε.Κ.Ζ.Σ.)

 

Μερική ποσθεκτομή στον ίππο. Αναδρομική μελέτη 7 περιστατικών


Τυρνενοπούλου Π. Κτηνίατρος, Διδάκτορας, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα
Βάθη Ν. Μετεκπαιδευόμενη Κτηνίατρος, Μονάδα Ιπποειδών, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη
Τσέλιου Α. Μετεκπαιδευόμενη Kτηνίατρος, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Διακάκης Ν. Κτηνίατρος, Καθηγητής, Μονάδα Ιπποειδών, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή

Σκοπός της ανακοίνωσης αυτής είναι η παρουσίαση της αποτελεσματικότητας της μερικής ποσθεκτομής στον ίππο. Η μερική ποσθεκτομή, είναι μια χειρουργική μέθοδος που εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση νεοπλασμάτων, κοκκιωμάτων ή εκτεταμένων ουλών στην ακροποσθία, στα οποία δεν ενδείκνυται η en bloc εξαίρεση.

Κλινικά περιστατικά

Στην ανακοίνωση αυτή περιγράφονται επτά περιστατικά, τα οποία αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά με τη μέθοδο της μερικής ποσθεκτομής. Τρείς από τους ίππους προσκομίστηκαν με παραφίμωση, λόγω της παρουσίας ευμεγέθους αιματώματος. Σε τρείς από τους ίππους διαπιστώθηκε η παρουσία μαζών/ κοκκιωμάτων, ενώ ένας παρουσίαζε παράλυση του πέους.

Σε όλους τους ίππους διενεργήθηκε μερική ποσθεκτομή. Ειδικότερα, μετά τη χορήγηση γενικής αναισθησίας, καθετηριάστηκε η ουρήθρα και το πέος συγκρατήθηκε σε έκταση. Αρχικά, πραγματοποιήθηκαν δύο τομές κάθετες προς τον επιμήκη άξονα του πέους και παράλληλες μεταξύ τους και στη συνέχεια, ακολούθησε η παρασκευή των ιστών και η εξαίρεσή τους περιμετρικά. Η συρραφή του εγχειρητικού τραύματος ξεκίνησε με την τοποθέτηση ραφών σε τέσσερα σημεία στην περίμετρο του πέους για τη διευκόλυνση της σύγκλισης. Τέλος, η συρραφή των ελεύθερων χειλέων του τραύματος πραγματοποιήθηκε σε δύο στρώματα, με απλές χωριστές ραφές.

Αποτελέσματα

Η πλειονότητα των περιστατικών (6/7) ανταποκρίθηκε επιτυχώς χωρίς σοβαρές μετεγχειρητικές επιπλοκές. Σε έναν από τους ίππους διαπιστώθηκε αδυναμία επανόδου του πέους στην ακροποσθία, η οποία αντιμετωπίστηκε συντηρητικά.

Συμπεράσματα

Η μερική ποσθεκτομή, αποτελεί ενδεδειγμένη μέθοδο χειρουργικής αντιμετώπισης μαζών, ευμεγεθών αιματωμάτων και εκτεταμένων ουλών, ενώ αποτελεί χρήσιμη τεχνική και στην αντιμετώπιση της παράλυση του πέους, σε αποτυχία προηγούμενης συντηρητικής θεραπείας.

Βιβλιογραφία

  • Mair TS, Walmsley JP, Phillips TJ (2000) Surgical treatment of 45 horses affected by squamous cell carcinoma of the penis and prepuce. Equine Veterinary Journal 32(5), pp. 406-410.
  • Palozzo A, Celani G, Guerri G, Straticò P, Varasano V, Petrizzi L (2021) Segmental Posthectomy in a Four Stallions Case Series. Animals 11(4), p. 1145.
  • Schumacher J, Penis and Prepuce, Auer JA (2006) Stick A Equine surgery. St. Louis, USA, Saunders.

Επικοινωνία

Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Πύργος Απόλλων
Λουΐζης Ριανκούρ 64
115 23 Αθήνα
Τηλ: 2107759727
Fax: 2107753460
iatrikizs@hcavs.gr

Χορηγός Επικοινωνίας

 
diagnovet