Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Επιστημονικό Περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς (ΕΛ.Ε.Κ.Ζ.Σ.)

 

Κλινικό περιστατικό σιαλόλιθου σε ίππο της φυλής Haflinger


Μπούφης Π. Κτηνίατρος, Υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα
Τυρνενοπούλου Π. Κτηνίατρος, Διδάκτορας, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα

Εισαγωγή

Σκοπός της ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση κλινικού περιστατικού σιαλόλιθου σε ίππο και η χειρουργική εξαίρεση αυτού σε όρθια θέση. Οι σιαλόλιθοι αποτελούν σκληρούς σχηματισμούς ανθρακικού ασβεστίου και οργανικής ύλης, οι οποίοι σχηματίζονται κατά μήκος της πορείας αδενικού πόρου ή στο εσωτερικό του.

Κλινικό περιστατικό

Ίππος, θηλυκός, 25 ετών, φυλής Haflinger, με ιστορικό σιαλόρροιας και δυσφαγίας προσκομίστηκε στη Χειρουργική Κλινική του Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Θ. Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε η παρουσία ψυχρής, ανώδυνης, σκληρής, κινητής, σαφώς περιγεγραμμένης μάζας, διαστάσεων 7 cm x 3 cm x 4 cm στο ύψος του 208. Με βάση το ιστορικό, η διόγκωση έγινε αντιληπτή από τον ιδιοκτήτη για πρώτη φορά 2 μήνες πριν την προσκόμιση. Κατά την υπερηχοτομογραφική εξέταση διαπιστώθηκε υπερηχογενές μόρφωμα με σαφή όρια. Αποφασίστηκε η χειρουργική επέμβαση σε όρθια θέση. Προεγχειρητικά χορηγήθηκαν συνδυασμός δετομιδίνης (0,02 mg/kg) και βουτορφανόλης (0,025 mg/kg) ενδοφλεβίως και υδρο-χλωρικής λιδοκαΐνης 2% (1ml/cm τοπικά) μετά τη διάνοιξη του στόματος με στοματοδιαστολέα και εντόπιση της μάζας. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε οριζόντια τομή του στοματικού βλεννογόνου με νυστέρι #12, άσκηση πίεσης εξωτερικά και ολική εξαίρεση του λίθου. Ακολούθησε έκπλυση του τραύματος με αντισηπτικό διάλυμα χλωρεξιδίνης 2% και το τραύμα αφέθηκε να επουλωθεί κατά δεύτερο σκοπό. Μετεγχειρητικά χορηγήθηκαν φλουνιξίνη μεγκλουμίνη και πενικιλλίνη - στρεπτομυκίνη για 5 ημέρες.

Αποτελέσματα

Συστήθηκε η χορήγηση μαλακής τροφής για μια εβδομάδα. Ο ίππος παρουσίασε εμφανή βελτίωση της κλινικής εικόνας χωρίς μετεγχειρητικές επιπλοκές.

Συμπεράσματα

Η σιαλολιθίαση του ίππου αποτελεί μια σπάνια παθολογική κατάσταση η οποία αντιμετωπίζεται χειρουργικά. Η προσπέλαση μέσω της στοματικής κοιλότητας φαίνεται ότι είναι η μέθοδος με τις λιγότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές.

Βιβλιογραφία

  • Carlson N, Eastman T, Winfield L (2015) Sialolithiasis in horses: A retrospective study of 25 cases (2002–2013). The Canadian Veterinary Journal 56(12), p. 1239.
  • Diakakis N, Karadima V (2021) Equine Sialolithiasis of the Distal Parotid Duct. Retrospective Study on 4 Cases. Archives of Veterinary Sci- ence and Medicine 4(1), pp.13-23.
  • Kay G (2006) Sialolithiasis in equids, a report on 21 cases. Equine Veterinary Education 18(6), pp. 333-336.

Επικοινωνία

Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Πύργος Απόλλων
Λουΐζης Ριανκούρ 64
115 23 Αθήνα
Τηλ: 2107759727
Fax: 2107753460
iatrikizs@hcavs.gr

Χορηγός Επικοινωνίας

 
diagnovet