Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Επιστημονικό Περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς (ΕΛ.Ε.Κ.Ζ.Σ.)

 

Συχνότητα εμφάνισης παγκρεατίτιδας και εξωκρινούς παγκρεατικής ανεπάρκειας σε σκύλους με σακχαρώδη διαβήτη


Μωραΐτη Κ. Υποψήφια Διδάκτορας, Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα
Del Baldo F. Junior Assistant Professor, Department of Veterinary Medical Sciences, University of Bologna, Italy
Fracassi F. Associate Professor, Department of Veterinary Medical Sciences, University of Bologna, Italy
Βαγγελή Β. Προπτυχιακή Φοιτήτρια, Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα
Steiner J. Regents Professor and University Distinguished Professor, GI Lab, Texas A&M University, College Station, Texas, USA
Ξενούλης Π. Αναπληρωτής Καθηγητής, Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα και Adjunct Professor, Texas A&M University, College Station, Texas, USA

Εισαγωγή

Ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) αποτελεί τη συχνότερη πάθηση της ενδοκρινούς μοίρας του παγκρέατος, ενώ η παγκρεατίτιδα και η εξωκρινής παγκρεατική ανεπάρκεια (ΕΠΑ) της εξωκρινούς. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της συχνότητας εμφάνισης παγκρεατίτιδας και ΕΠΑ σε σκύλους με ΣΔ.

Υλικά και μέθοδοι

Συμπεριλήφθηκαν συνολικά 51 σκύλοι με ΣΔ. Δείγματα ορού ήταν διαθέσιμα τόσο από την αρχική προσκόμιση του ζώου όσο και κατά τις επανεξετάσεις. Στα δείγματα αυτά έγινε μέτρηση της συγκέντρωσης της ειδικής παγκρεατικής λιπάσης (Spec cPL) για τον έλεγχο της παγκρεατίτιδας και της θρυψίνης (cTLI) για την ΕΠΑ.

Αποτελέσματα

Από τους 51 σκύλους, οι 22 (43%) είχαν Spec cPL συμβατή με παγκρεατίτιδα (> 400 μg/L) τουλάχιστον σε μία μέτρηση. Επιπλέον, 15/51 σκύλοι (29%) είχαν Spec cPL εντός της γκρίζας ζώνης (200 – 400 μg/L). Από τους 51 σκύλους, οι 3 είχαν cTLI συμβατή με ΕΠΑ (< 2,5 μg/L), ενώ 2/51 σκύλοι (4%) είχαν cTLI εντός της γκρίζας ζώνης (2,5 – 5,6 μg/L).

Συμπεράσματα

Το ποσοστό εμφάνισης παγκρεατίτιδας σε σκύλους με ΣΔ είναι πολύ υψηλό, ενώ ένα μικρότερο ποσοστό εμφανίζει ΕΠΑ.

Βιβλιογραφία

  • Hamilton K, O’Kell AL, Gilor Chen (2021) Serum trypsin-like immunoreactivity in dogs with diabetes mellitus. J Vet Intern Med 35, 17131719.
  • Xenoulis PG, Steiner JM (2012) Canine and feline pancreatic lipase immunoreactivity. Vet Clin Pathol 41(3), 312-24.
  • Xenoulis PG (2015) Diagnosis of pancreatitis in dogs and cats. J Small Anim Pract 56(1), 13-26.
  • Bolton TA, Cook A, Steiner JM, et al (2016) Pancreatic lipase immunoreactivity in serum of dogs with diabetic ketoacidosis. J Vet Intern Med 30(4), 958-963.

Επικοινωνία

Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Πύργος Απόλλων
Λουΐζης Ριανκούρ 64
115 23 Αθήνα
Τηλ: 2107759727
Fax: 2107753460
iatrikizs@hcavs.gr

Χορηγός Επικοινωνίας

 
diagnovet