Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Επιστημονικό Περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς (ΕΛ.Ε.Κ.Ζ.Σ.)

 

Συχνότητα εμφάνισης παγκρεατίτιδας και εξωκρινούς παγκρεατικής ανεπάρκειας σε γάτες με σακχαρώδη διαβήτη


Μωραΐτη Κ. Υποψήφια Διδάκτορας, Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα
Πιτροπάκη Μ. Κτηνίατρος, Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα
Del Baldo F. DVM, ECVN Resident in Veterinary Neurology and Neurosurgery, San Marco Veterinary Clinic and Laboratory, Veggiano, Italy
Fracassi F. Junior Assistant Professor, Department of Veterinary Medical Sciences, University of Bologna, Italy
Καρρά Δ. Υποψήφια Διδάκτορας, Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα
Βαγγελή Β. Προπτυχιακή Φοιτήτρια, Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα
Steiner J. Regents Professor and University Distinguished Professor, GI Lab, Texas A&M University, College Station, Texas, USA
Ξενούλης Π. Αναπληρωτής Καθηγητής, Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα και Adjunct Professor, Texas A&M University, College Station, Texas, USA

Εισαγωγή

Ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) είναι η συχνότερη πάθηση της ενδοκρινούς μοίρας του παγκρέατος, ενώ η παγκρεατίτιδα και η εξωκρινής παγκρεατική ανεπάρκεια (ΕΠΑ) της εξωκρινούς. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της συχνότητας εμφάνισης παγκρεατίτιδας και ΕΠΑ σε γάτες με ΣΔ.

Υλικά και μέθοδοι

Συνολικά 20 γάτες με ΣΔ συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη. Έγινε μέτρηση της συγκέντρωσης της ειδικής παγκρεατικής λιπάσης (Spec fPL) για τον έλεγχο της παγκρεατίτιδας και της θρυψίνης (fTLI) για την ΕΠΑ, από δείγματα ορού που λήφθηκαν τόσο από την αρχική προσκόμιση των ζώων, όσο και από τις επανεξετάσεις τους.

Αποτελέσματα

Από τις 20 γάτες, οι 10 (50%) είχαν Spec fPL συμβατή με παγκρεατίτιδα (≥5,4 μg/L) σε τουλάχιστον μία μέτρηση. Επιπλέον, 7/20 γάτες (35%) είχαν Spec fPL εντός της γκρίζας ζώνης (3,5-5,4 μg/L) σε τουλάχιστον μία μέτρηση. Από τις 20 γάτες, 1 (5%) είχε fTLI συμβατή με ΕΠΑ (≤8 μg/L), ενώ καμία γάτα δεν είχε fTLI εντός της γκρίζας ζώνης (8-12 μg/L).

Συμπεράσματα

Το ποσοστό εμφάνισης παγκρεατίτιδας σε γάτες με ΣΔ είναι πολύ υψηλό, ενώ ένα μικρότερο ποσοστό εμφανίζει ΕΠΑ.

Βιβλιογραφία

  • Forcada Y, German AJ, Noble PJM, Steiner JM, Suchodolski JS, Graham P, Blackwood L (2008) Determination of serum fPLI concentrations in cats with diabetes mellitus. J Feline Med Surg, 10(5), 480-487.
  • Xenoulis PG, Steiner JM (2012) Canine and feline pancreatic lipase immunoreactivity. Vet Clin Pathol, 41(3), 312-24.
  • Xenoulis PG (2015) Diagnosis of pancreatitis in dogs and cats. J Small Anim Pract, 56(1), 13-26.
  • Xenoulis PG, Fracassi F (2022) Feline Comorbidities: Clinical perspective on diabetes mellitus and pancreatitis. J Feline Med Surg, 24(7), 651- 661.

Επικοινωνία

Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Πύργος Απόλλων
Λουΐζης Ριανκούρ 64
115 23 Αθήνα
Τηλ: 2107759727
Fax: 2107753460
iatrikizs@hcavs.gr

Χορηγός Επικοινωνίας

 
diagnovet