Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Επιστημονικό Περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς (ΕΛ.Ε.Κ.Ζ.Σ.)

 

Διαχείριση περιστατικού πνευμοθώρακα που δεν επηρέασε σημαντικά την οξυγόνωση. Αναφορά σε ένα σκύλο


Παπαγεωργίου Β. Κτηνίατρος, MSc, Υποψήφια Διδάκτορας, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πολυζώης Γ. Κτηνίατρος, Μεταπτυχιακός φοιτητής, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Παπάζογλου Λ. Κτηνίατρος, MRCVS, Διδάκτορας, Καθηγητής Χειρουργικής, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πατσίκας Μ. Κτηνίατρος, Ιατρός, Διδάκτορας, Καθηγητής Ακτινολογίας, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Καζάκος Γ. Κτηνίατρος, Διδάκτορας, Αναπληρωτής καθηγητής Χειρουργικής, Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή

Η εμφάνιση πνευμοθώρακα μετά τη χειρουργική αποκατάσταση διαφραγματοκήλης στον σκύλο καθιστά την πρόγνωση του ζώου δυσμενή. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή ενός περιστατικού επίμονου πνευμοθώρακα σε σκύλο μετά από την αποκατάσταση μιας χρόνιας διαφραγματοκήλης, που δεν επηρέασε σημαντικά την οξυγόνωση και την κλινική εικόνα του ζώου και υποχώρησε αυτόματα μετά από 1 μήνα.

Κλινικό Περιστατικό

Σκύλος αρσενικός, ακαθόριστης φυλής και ηλικίας 7 ετών προσκομίστηκε με ιστορικό ήπιας δύσπνοιας και αυξημένων τιμών ηπατικών δεικτών. Με την ακτινολογική και υπερηχοτομογραφική εξέταση διαπιστώθηκε διαφραγματοκήλη και πραγματοποιήθηκε χειρουργική αποκατάστασή της με απομάκρυνση του προσπίπτοντος τμήματος του ήπατος και του στομάχου από το θώρακα και συρραφή του διαφράγματος. Μετεγχειρητικά, ο σκύλος εμφάνισε πνευμοθώρακα ο οποίος διαγνώστηκε με ακτινολογικό έλεγχο και επέμενε παρά τη διενέργεια θωρακοκεντήσεων, όπου αφαιρέθηκαν συνολικά 3 λίτρα αέρα, τις οποίες ακολούθησαν 2 πλευροδέσεις αίματος την 1η και τη 2η μετεγχειρητική ημέρα. Παρά την παρουσία πνευμοθώρακα, η μερική πίεση του οξυγόνου στο αίμα (PΟ2) παρέμενε πάνω από 70 mmHg σε δείγματα αρτηριακού αίματος. Επίσης ο κορεσμός της αιμοσφαιρίνης (SPO2) ήταν στο 94%. Το ζώο παρουσίαζε ήπια δύσπνοια χωρίς να εμφανίζει ταχύπνοια ή κοπιώδη αναπνοή. Στη συνέχεια, τοποθετήθηκε σε τέντα οξυγόνου με ροή οξυγόνου 1 L/min με αποτέλεσμα το PO2 να είναι 83 mmHg και ο κορεσμός της αιμοσφαιρίνης 97%. Το PO2 συνέχισε να αυξάνει κατά τη διάρκεια των 7 ημερών νοσηλείας του ζώου παρόλο που ακτινολογικά παρέμενε αμετάβλητος ο πνευμοθώρακας.

  Την 7η ημέρα, αφαιρέθηκε η τέντα οξυγόνου και μετρήθηκε PΟ2 96 mmHg σε ατμοσφαιρικό αέρα, οπότε το ζώο πήρε εξιτήριο. Ένα μήνα μετά, ο σκύλος παρέμενε κλινικά υγιής και σε επαναληπτικές ακτινογραφίες είχε υποχωρήσει πλήρως ο πνευμοθώρακας.

Συμπέρασμα

Το περιστατικό αυτό είναι η πρώτη αναφορά πνευμοθώρακα σε σκύλο που δεν επηρέασε σημαντικά την οξυγόνωση και την κλινική εικόνα του ζώου και ο οποίος υποχώρησε αυτόματα μετά από 1 μήνα.

Βιβλιογραφία

  • Pawloski DR, Broaddus KD (2010) Pneumothorax: A review. J Am Anim Hosp Assoc 46(6), 385-397.
  • Carley SD (2008) Towards evidence-based emergency medicine: Best BETs from Manchester Royal Infirmary. Is a chest drain necessary in stable patients with traumatic pneumothorax? Emerg Med J 25(7), 439-440.
  • Sliman M, Rudinsky A J, Lumbrezer S, Winston J, Parker VJ, Lorbach S, Howard J (2022) Suspected primary spontaneous asymptomatic pneumothorax in a cat. Case Rep Vet Med. E collection 2022.
  • Lombardo D, Weatherton LK (2021) Therapeutic use of autologous blood patch pleurodesis for continuous pneumothorax in a feline pyothorax. Vet Rec Case Reports 9(2).

Επικοινωνία

Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Πύργος Απόλλων
Λουΐζης Ριανκούρ 64
115 23 Αθήνα
Τηλ: 2107759727
Fax: 2107753460
iatrikizs@hcavs.gr

Χορηγός Επικοινωνίας

 
diagnovet