Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Επιστημονικό Περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς (ΕΛ.Ε.Κ.Ζ.Σ.)

 

Ανάγκες προποφόλης για εγκατάσταση αναισθησίας σε σκύλους που πάσχουν από αυχενικό ή θωρακοσφυϊκό σύνδρομο


Σαρπεκίδου Ε. Κτηνίατρος, υποψήφια Διδάκτορας, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κούρα Μ. Κτηνίατρος, Μετεκπαιδευόμενη Μονάδας Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Καζάκος Γ.  Κτηνίατρος, Διδάκτορας, Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής - Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας
Παυλίδου Κ. Κτηνίατρος, Διδάκτορας, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή

Σε σκύλους με συμπιεστικές μυελοπάθειες έχουν παρατηρηθεί διαφορές στην ένταση του πόνου, αναλόγως της εντόπισης. Σκοπός της μελέτης είναι να συγκριθούν οι απαιτήσεις σε προποφόλη για διασωλήνωση κατά την εγκατάσταση αναισθησίας σε σκύλους με αυχενικό σύνδρομο, συγκριτικά με σκύλους με θωρακοσφυϊκό σύνδρομο λόγω προβολής μεσοσπονδύλιου δίσκου.

Υλικά και μέθοδοι

Στη παρούσα κλινική μελέτη που περιλάμβανε 41 σκύλους ASA 2, 21 με θωρακοσφυϊκό σύνδρομο και 20 με αυχενικό σύνδρομο, χορηγήθηκε δεξμεδετομιδίνη 180 μgm-2 ενδομυϊκώς για προνάρκωση και στη συνέχεια προποφόλη ενδοφλεβίως για εγκατάσταση αναισθησίας, ενώ η διατήρηση έγινε με ισοφλουράνιο σε 100 % οξυγόνο. Σε κάθε σκύλο η μέτρηση του πόνου γινόταν προαναισθητικά με την κλίμακα Γλασκώβης.

Αποτελέσματα

Οι σκύλοι που έπασχαν από αυχενικό σύνδρομο χρειάστηκαν στατιστικώς σημαντικά (p<0,001) μεγαλύτερη ποσότητα προποφόλης για εγκατάσταση (3,1±1,071mgkg-1 [μέσος όρος ± τυπική απόκλιση]), από αυτούς που έπασχαν από θωρακοσφυϊκό σύνδρομο (1,7±0,463mgkg-1 ). Οι σκύλοι με το αυχενικό σύνδρομο είχαν μέσο όρο βαθμολογίας κλίμακας Γλασκώβης 13,2/24 που ήταν στατιστικά σημαντικά (p<0,001) μεγαλύτερος από εκείνον των σκύλων με θωρακοσφυϊκό σύνδρομο (8,4/24). Επιπλέον, βρέθηκε στατιστικώς σημαντική γραμμική συσχέτιση του βαθμού πόνου με τη δόση της προποφόλης (p<0,001).

Συμπεράσματα

Τα αποτελέσματα δείχνουν θετική συσχέτιση του πόνου με την απαιτούμενη ποσότητα προποφόλης για διασωλήνωση. Απαιτείται μεγαλύτερο μέγεθος δείγματος για ενίσχυση της τεκμηρίωσης.

Βιβλιογραφία

  • Klinck MP and Troncy E (2016) Chapter 8 The physiology and Pathophysiology of pain, in BSAVA Manual of Canine and Feline Anaesthesia and Analgesia, third edition. Edited by Tanya Duke-Novakovski, Marieke de Vries and Chris Seymour, 3rd edn, pp. 97-112, British Small Animal Veterinary Association, Gloucester.
  • Züger L et al. (2018) Differences in Epidural Pathology between Cervical and Thoracolumbar Intervertebral Disk Extrusions in Dogs, Jour- nal of Veterinary Internal Medicine 32(1), pp. 305–313.

Επικοινωνία

Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Πύργος Απόλλων
Λουΐζης Ριανκούρ 64
115 23 Αθήνα
Τηλ: 2107759727
Fax: 2107753460
iatrikizs@hcavs.gr

Χορηγός Επικοινωνίας

 
diagnovet