Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Επιστημονικό Περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς (ΕΛ.Ε.Κ.Ζ.Σ.)

 

Ιατρική ζώων Συντροφιάς - Τόμος 5 - Τεύχος 2 - 2016

Άρθρο Σύνταξης

 Ιατρική ζώων Συντροφιάς - Τόμος 5 - Τεύχος 2 - 2016Στο νέο τεύχος της ΕΛ.Ε.Κ.Ζ.Σ. παρουσιάζονται τέσσερις αξιόλογες επιστημονικές μελέτες που θα βοηθήσουν τον κάθε κτηνίατρο να εμπλουτίσει - φρεσκάρει - τις γνώσεις του πάνω σε θέματα στα οποία πολλάκις δεν δίδεται η πρέπουσα βαρύτητα, ιδιαίτερα στην καθημερινή ιατρική πράξη.

Το πρώτο θέμα πραγματεύεται τη χορήγηση ειδικής δίαιτας σε συνδυασμό με συμπλήρωμα προβιοτικών στην προσπάθεια αντιμετώπισης γαστρεντερικών περιστατικών σε σκύλους που ανταποκρίνονται στα αντιβιοτικά. Η μελέτη αναδεικνύει την ιδιαίτερη βαρύτητα που κατέχει η επιλογή της ορθής διατροφής στην αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων, γεγονός που πρώιμα διείδε η επιστήμη μας και προχώρησε στον επιστημονικό σχεδιασμό και εμπορική προώθηση συγκεκριμένων τροφών. Ταυτόχρονα η προσθήκη προβιοτικών ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ολιστική αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων απαλλαγμένων εν πολλοίς από τη χρήση ή καλύτερα κατάχρηση αντιβιοτικών σκευασμάτων.

Η δεύτερη μελέτη αφορά θέματα διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας. Θέμα σοβαρό για τη θετική εξέλιξη παθολογικών καταστάσεων, ιδιαίτερα για τους χρονίως νοσηλευόμενους ασθενείς, αλλά και για την επιτυχή έκβαση πληθώρας χειρουργικών επεμβάσεων. Να ληφθεί όμως υπ όψιν ότι ο συγκεκριμένος έλεγχος των παραμέτρων προϋποθέτει την κατοχή των αντιστοίχων μηχανημάτων και την ορθή λειτουργία τους, γεγονός που δεν είναι εφικτό για την πλειονότητα των ιατρείων/κλινικών. Στην περίπτωση αυτή καλείται ο κλινικός να διαθέτει καλή και λεπτομερή γνώση των αναπτυσσόμενων μηχανισμών, ικανότητα ορθής ερμηνείας της μεταβαλλόμενης κλινικής εικόνας και πλήρους αξιοποίησης των διαθέσιμων ηλεκτρονικών μέσων και εμπειρία (!!).

Οι άλλες δύο μελέτες αφορούν την ενδελεχή ανάλυση και ερμηνεία του ερυθροκυτταρογράμματος και του λευκοκυτταρογράμματος. Οι μελέτες ανοίγουν ένα νέο πεδίο εκταμίευσης πληροφοριών για αριθμό παθολογικών καταστάσεων, γεγονός που παραβλέπεται ή υποτιμάται στην καθημερινή πράξη. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η ορθή συλλογή και χειρισμός των δειγμάτων αίματος. Θα προσθέταμε τη σωστή αποστολή όπως και το κατάλληλο/αξιόπιστο εργαστήριο υποδοχής και ανάλυσης των δειγμάτων αυτών, καθ’ ότι ελάχιστα ιατρεία/κλινικές διαθέτουν τις τεχνικές δεξιότητες και εξοπλισμό για την πραγμάτωση τέτοιων εξετάσεων.

Οι τέσσερις αυτές αξιόλογες μελέτες αναντίρρητα ικανοποιούν τον αναγνώστη δεν εμποδίζουν όμως τον προβληματισμένο επαγγελματία να κάνει επιπλέον κάποιες αναδρομικές σκέψεις – προβληματισμούς.

Η ιατρική των ζώων συντροφιάς τα προηγούμενα 20 χρόνια (1990 - 2010) ακολούθησε μια εντυπωσιακή ανοδική πορεία γεγονός που έφερε και στη χώρα μας το μοντέλο του Small Animal Veterinary Business. Σε αυτό το περιβάλλον οργανώθηκε ένας τεράστιος για τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς αριθμός ιατρείων/κλινικών, μεγάλης επένδυσης και εξειδικευμένου εξοπλισμού που πολλάκις δε συναντάται σε αντίστοιχα ιατρεία του εξωτερικού, ούτε συνάδει με το όγκο εργασίας. Συγχρόνως οι εταιρείες πρόσφεραν ποικιλία κωδικών σε φάρμακα, συμπληρώματα, εξοπλισμό και ζωοτροφές, ακολουθώντας τη ζήτηση κτηνιάτρων και ιδιοκτητών. Η οικονομική κρίση τροποποίησε το περιβάλλον. Οι εταιρείες μείωσαν τους κωδικούς και επανέφεραν τη «συνταγογράφηση» στις παλαιότερες εποχές με τον κτηνίατρο να προσφεύγει σε επιλογές από το ανθρώπινο οπλοστάσιο. Ο ιδιοκτήτης δεν εμφανίζεται να μειώνει τόσο το «πλήθος» της ζήτησης, αποζητά όμως ποιοτικότερες υπηρεσίες με την καλύτερη δυνατή τιμή ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι αυτά τα δύο δεν ταιριάζουν. Το διαδίκτυο και η έρευνα αγοράς εξελίσσονται σε ακρογωνιαίους λίθους της κατανάλωσης. Ο κτηνίατρος τέλος από την μία πλευρά αυξάνει την ποιότητα και ποσότητα των επενδύσεών του, από την άλλη συμπαρασύρεται από το γενικότερο κλίμα αιτούμενος όλο και χαμηλότερες αμοιβές. Όμως οι δύο αυτές αντίρροπες τάσεις θα οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια στην κατάρρευση του επιτυχημένου μοντέλου «Business». Αν αυτό συνδυαστεί και με την ψευδαίσθηση ότι μοναδική διέξοδος εν Ελλάδι είναι η δημιουργία ενός ακόμη υπερεξοπλισμένου και «άτονου» ιατρείου, τότε σύντομα θα βιώσουμε την επιστροφή στην παλαιότερη πραγματικότητα της απλής οριακής επιβίωσης και όχι της μέχρι σήμερα τρυφηλής πραγματικότητας.

Φιλικά
Λυκούργος Κλαμαριάς

Επικοινωνία

Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Πύργος Απόλλων
Λουΐζης Ριανκούρ 64
115 23 Αθήνα
Τηλ: 2107759727
Fax: 2107753460
iatrikizs@hcavs.gr

Χορηγός Επικοινωνίας

 
diagnovet