«Pathology of domestic animals»

Εκδόσεις: Elsevier

ergal eik 1Πρόσφατα δημοσιεύθηκε η 6η έκδοση του πιο πολυδιαβασμένου βιβλίου αναφοράς παθολογικής ανατομικής των κατοικίδιων ζώων με τίτλο ‘’Pathology of domestic animals’’ των Jubb, Kennedy και Palmer. Το βιβλίο αυτό διατηρεί εδώ και δεκαετίες την πρωτοκαθεδρία στην περιγραφή παθολογικών καταστάσεων που αφορούν το σκύλο, τη γάτα, τα ιπποειδή, το χοίρο καθώς και τα μικρά και μεγάλα μηρυκαστικά. Σε όλες τις εκδόσεις, βασικό στόχο του έχει την περιγραφή της παθογένειας τόσο σε συνήθεις όσο και σε σπανιότερες νοσολογικές οντότητες και τον προσδιορισμό χαρακτηριστικών ευρημάτων που συμβάλουν στη διάκριση των διάφορων παθολογικών καταστάσεων, και όλα αυτά μέσα σε ένα πλαίσιο που να καθιστά δυνατή τη χρήση του τρίτομου αυτού βιβλίου από τον προπτυχιακό κτηνίατρο έως τον παθολογοανατόμο. Η τελευταία ενημερωμένη έκδοση, διαφέρει σημαντικά από τις παλαιότερες τόσο στην παρουσία όσο και στο περιεχόμενό της διότι:
Α) Περιλαμβάνει 2000 και πλέον έγχρωμες φωτογραφίες, μακροσκοπικές και μικροσκοπικές, που αφορούν ιστούς και όργανα, φυσιολογικά και με αλλοιώσεις. Οι φωτογραφίες της προηγούμενης έκδοσης, σχεδόν στο σύνολό τους έχουν αντικατασταθεί με νέες υψηλής ανάλυσης, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για τις μικροσκοπικές φωτογραφίες. Τα παραπάνω δίνουν τη δυνατότητα ακόμη και σε εκείνους που δεν είναι εξοικειωμένοι με την ιστοπαθολογία να αντιληφθούν με μεγαλύτερη ευκολία τις αλλοιώσεις και να κατανοήσουν σε βάθος τις 100άδες παθολογικές καταστάσεις που περιγράφονται.
Β) Οι συγγραφείς, περισσότεροι από 30 στον αριθμό, όλοι ειδικοί στο αντικείμενο που καλύπτουν στους 3 αυτούς τόμους, προσεγγίζουν τις παθολογικές καταστάσεις ταξινομώντας τες ανά σύστημα του οργανισμού, ενώ περιγράφουν i) τα γενικά χαρακτηριστικά του κάθε συστήματος χωριστά, ii) τις αντιδράσεις του εκάστοτε συστήματος μετά από την προσβολή του από κάποιον παράγοντα, και iii) τις παθολογικές καταστάσεις, τις οποίες κατηγοριοποιούν με κριτήριο τον τύπο της βλάβης που προκαλείται, είτε από λοιμογόνους είτε από τοξικούς παράγοντες, στις διάφορες ανατομικές περιοχές των συστημάτων.
Γ) Πραγματεύεται νέα νοσήματα που οφείλονται κυρίως σε ιούς, όπως είναι ο ιός Schmallenberg, ο ιός της επιδημικής διάρροιας και ο δέλτα-κορωναϊός του χοίρου, και παρέχει πληροφορίες για νέες διαγνωστικές μεθόδους με την εφαρμογή μοριακών τεχνικών, όπως η PCR (αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης) και ο in-situ υβριδισμός.
Δ) Περιλαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο με τίτλο «Εισαγωγή στις διαγνωστικές μεθόδους», το οποίο προστέθηκε με στόχο να καταδείξει την πλήρη εικόνα της κατάστασης του ζώου και να καταγράψει λεπτομερώς τις μεθόδους προσέγγισης, σε νοσήματα συστηματικής, πολυσυστηματικής και πολυμικροβιακής φύσης.
Ε) Η βιβλιογραφία εμφανίζεται εμπλουτισμένη με τις νεότερες πηγές δεδομένων από το χώρο της κτηνιατρικής επιστήμης.
Στ) Τέλος, τα βιβλίο συνοδεύεται από ιστοσελίδα μέσω της οποίας παρέχονται επιπλέον πηγές που αφορούν σε μια σειρά βοηθητικών εργα- λείων όπως μια εκτεταμένη λίστα βιβλιογραφικών αναφορών που παραπέμπουν σε περιλήψεις από το PubMed.com καθώς και 325 εικόνες, επιπλέον εκείνων της έντυπης μορφής του βιβλίου, στις οποίες η πρόσβαση επιτυγχάνεται μόνο διαδικτυακά. Όλα τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με την παράδοση που συνοδεύει το βιβλίο αυτό, το καθιστούν χρήσιμο και περισσότερο χρηστικό από ποτέ όχι μόνο για τον ερευνητή ή τον παθολογανατόμο αλλά κατά την άποψη μου, και για τον κλινικό κτηνίατρο. Η συμβολή του στο έργο του κλινικού έγκειται στην παροχή πολύτιμων πληροφοριών που συντελούν, τόσο στην καλύτερη κατανόηση της εκάστοτε παθολογικής κατάστασης που καλείται να αντιμετωπίσει όσο και στην συγκριτική μελέτη των αλλοιώσεων, μέσω της οποίας καλλιεργεί την κριτική του ικανότητα και περιορίζει το εύρος της διαφορικής διάγνωσης, με κύριο στόχο την αποτελεσματικότερη προσέγγιση και διαχείριση των περιστατικών του.

«Small Animal Critical Care Medicine»

2nd Edition 2015
Επιμελητές έκδοσης: D.C. Silverstein & K. Hopper
Εκδόσεις: Elservier 2015

ergal eik 2Βιβλίο 1139 σελίδων στην αγγλική γλώσσα που απευθύνεται στον κτηνίατρο που επιθυμεί να εμβαθύνει στην επείγουσα κτηνιατρική και την εντατική θεραπεία των ζώων συντροφιάς. Στη συγγραφή του συνέβαλλαν περίπου 150 επιστήμονες, αναπτύσσοντας θέματα της ειδικότητας τους. Περιλαμβάνει 211 κεφάλαια που καλύπτουν επαρκώς τη σύγχρονη διαγνωστική προσέγγιση και κυρίως την αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών. Ενδεικτικά, κάποια κεφάλαια πραγματεύονται την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και την ακόλουθη φροντίδα, την αναπνευστική ανεπάρκεια, το σύνδρομο βραχυκεφαλικών, την υποβοηθούμενη αναπνοή, την οξεοβασική ισορροπία, την οροθεραπεία, την ορθή χρήση αντιβιοτικών, τις διαταραχές πηκτικότητας, τις δηλητηριάσεις και τα αντίδοτα, καθώς και άλλα θέματα όπως την λειτουργική δομή των μονάδων εντατικής θεραπείας. Συνοδεύεται από παραρτήματα με φυσιολογικές τιμές, δόσεις, κ.ά.

«Oral and Maxillofacial Surgery in Dogs and Cats»

Επιμελητές έκδοσης: F.J.M. Verstraete & M.J. Lommer
Εκδόσεις: Saunders - Elsevier 2012

ergal eik 3Εξαιρετικό βιβλίο 567 σελίδων στην αγγλική γλώσσα, που απευθύνεται στον κτηνίατρο μικρών ζώων που ασχολείται με την οδοντιατρική, χειρουργεί και επιθυμεί να βελτιώσει το επίπεδο του. Είναι ένας πρακτικός οδηγός για όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις των γνάθων και του προσώπου των μικρών ζώων. Στη συγγραφή του συνέβαλλαν περίπου 50 επιστήμονες, ειδήμονες στα 52 κεφάλαια του βιβλίου. Πυκνό και καλογραμμένο, περιλαμβάνει τις ενότητες: χειρουργική βιολογία, χειρουργικές μεθόδους, εξαγωγή δοντιών, περιοδοντική χειρουργική, ενδοδοντική χειρουργική, αποκατάσταση γναθοπροσωπικών τραυμάτων, χειρουργική της υπερώας, διαχείριση των γναθοοπροσωπικών όγκων και κύστεων, χειρουργική των σιαλογόνων αδένων, προσπελάσεις και επεμβάσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν διαμέσου του στόματος στα ώτα, τη ρίνα και το φάρυγγα κ.ά. Οι τεχνικές περιγράφονται εκτενώς, συνοδευόμενες από άφθονες, εξαιρετικές φωτογραφίες και σχήματα. Ακολουθούνται σταθερά από οδηγίες για την προεγχειρητική αγωγή, τη μετεγχειρητική φροντίδα και την αναγνώριση ενδεχόμενων επιπλοκών. Είναι βέβαιο ότι η μελέτη του θα ανταμείψει τον απαιτητικό κτηνίατρο που ζητά ένα ειδικό εγχειρίδιο οδοντιατρικής σκύλου και γάτας και θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότητά του κατά τη διενέργεια οδοντιατρικών και γναθοπροσωπικών επεμβάσεων.

«LEXICON»

Επιμέλεια σύνταξης: Α. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ-ΖΑΧΟΥ, Φ. ΔΗΜΕΛΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,ΜΠΕΡΤΣ ΣΤΕΠΑΝΙΑΝ, Ε. ΦΙΝΟΓΛΟΥ-ΧΑΡΣΟΥΛΗ
Εκδόσεις: UNIVERCITY STUDIO PRESS

ergal eik 4Το τετράγλωσσο λεξικό με τίτλο «Lexicon», εντάχθηκε στη συγκεκριμένη στήλη παρά το γεγονός ότι φαίνεται να αποκλίνει από τη θεματολογία των συγγραμμάτων που αυτή πραγματεύεται. Ερέθισμα για την επιλογή του αποτέλεσε το γεγονός ότι πρόκειται για ένα βιβλίο που ήρθε για να υποστηρίξει την ακρίβεια στην απόδοση και την ερμηνεία επιστημονικών και τεχνικών όρων που αφορούν τις θετικές επιστήμες, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών και των επιστημών υγείας. Επιπλέον αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν να γνωρίζουν τη διάκριση σημασιών και χρήσεων των όρων. Για τους παραπάνω λόγους το λεξικό αυτό συμβάλλει θετικά και στο χώρο της κτηνιατρικής κοινότητας.

Πρόκειται για ένα πρωτότυπο, σύγχρονο και πλήρες λεξικό 2.102 σελίδων, που στα 4 λημματολόγιά του περιλαμβάνει 220.000 λήμματα, που αφορούν 102 κλάδους επιστημών και τεχνολογίας. Σε κάθε λήμμα σημειώνεται με συντομογραφία το αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο. Σχετικά με τη δομή του βιβλίου, αυτό διαιρείται στο πρώτο μισό όπου περιλαμβάνει το βασικό λεξιλόγιο με γλώσσα-πηγή την αγγλική, ενώ οι αγγλικοί όροι είναι δυνατόν να αποδοθούν με το ισοδύναμό τους στην ελληνική, στη γαλλική και στη γερμανική. Το δεύτερο μισό φέρει επιμέρους τμήματα στο καθένα από τα οποία, γλώσσα-πηγή είναι η μια από τις 3 τελευταίες (γαλλική, γερμανική και ελληνική) και σε κάθε λήμμα υπάρχει αλφαριθμητικός δείκτης που παραπέμπει στον αντίστοιχο αγγλικό όρο. Ουσιαστικά δίδεται η δυνατότητα στον χρήστη που ερευνά έναν όρο που αποδίδεται σε οποιαδήποτε από τις 4 γλώσσες, εύκολα, με τη βοήθεια ευρετηρίων-λημματολογίων να αποδώσει τον ίδιο όρο και στις άλλες τρεις γλώσσες.

Σχετικά με τους λατινικούς ανατομικούς όρους Nomina anatomica, που αποτελούν τη βάση της σύγχρονης διεθνούς ορολογίας της ανατομίας και σημείο αναφοράς στα περισσότερα ιατρικά λεξικά σε διάφορες γλώσσες, αυτοί έχουν καταχωρηθεί στο γερμανικό λημματολόγιο, αφού στα γερμανικά ιατρικά συγγράμματα χρησιμοποιούνται οι λατινικοί όροι. Ιδιαίτερα καινοτόμο αποτελεί το γεγονός ότι αντίθετα με άλλα λεξικά που απλά παραθέτουν τις έννοιες ενός λήμματος, στο συγκεκριμένο βιβλίο κάθε αγγλικός όρος χαρακτηρίζεται από τη βραχυγραφία του γνωστικού αντικειμένου, το οποίο προσδιορίζει και την απόδοση του όρου για το αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η σωστή απόδοση και αποφεύγεται η υπερκάλυψη με όμορα αντικείμενα.

Η εκτενής βιβλιογραφία απαρτίζεται από λεξικά επιστημονικών και τεχνικών όρων στις 4 γλώσσες, μονόγλωσσα και δίγλωσσα καθώς και από εγκυκλοπαίδειες και βοηθήματα της ελληνικής και άλλων γλωσσών. Σε ειδικό παράρτημα παρατίθενται βοηθητικά στοιχεία, όπως προθήματα, επιθήματα, πρώτα και δεύτερα συνθετικά ελληνικής και λατινικής προέλευσης. Τέλος, η αξιοπιστία και η εγκυρότητα αυτού του συγγράμματος επισφραγίζεται από τα ονόματα των συντακτών του, όλοι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι ξένων γλωσσών με πολυετή εμπειρία και γνώση και την αρωγή πολυάριθμων διδασκόντων όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων του A.Π.Θ.

Επικοινωνία

Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Πύργος Απόλλων
Λουΐζης Ριανκούρ 64
115 23 Αθήνα
Τηλ: 2107759727
Fax: 2107753460
iatrikizs@hcavs.gr

Χορηγός Επικοινωνίας

 
diagnovet