Οι επιπλοκές στη χειρουργική των μαλακών ιστών των μικρών ζώων

Η χειρουργική των μαλακών ιστών είναι συγχρόνως τέχνη που απαιτεί ειδική εκπαίδευση και επιστήμη που σχετίζεται με συνεχή μελέτη. Οι επιπλοκές είναι στενά συνυφασμένες με τη χειρουργική του σκύλου και της γάτας και αποτελούν τελικά ένα αναπόφευκτο γεγονός. Μόνο αυτοί που δεν χειρουργούν δε συναντούν επιπλοκές. Οι περισσότερες διεγχειρητικές ή μετεγχειρητικές επιπλοκές οφείλονται κατά μικρό ποσοστό σε τεχνικά λάθη και σε μεγάλο ποσοστό στην εξέλιξη της νόσου και σε μη τεχνικές δεξιότητες. Η ραγδαία ανάπτυξη της χειρουργικής τόσο στη διάγνωση όσο και στην θεραπεία των χειρουργικών παθήσεων επιβάλει την συνεχή εκμάθηση νέων εγχειρητικών τεχνικών που χαρακτηρίζονται όμως πολλές φορές από δύσκολες καμπύλες εκμάθησης. Η εκπαίδευση στη χειρουργική απαιτεί πολύχρονες μεταπτυχιακές σπουδές δίπλα σε ένα έμπειρο χειρουργό που αρχικά θα δείξει στον ειδικευόμενο τις εγχειρητικές τεχνικές και μετά θα τον επιβλέψει και θα τον βοηθήσει στην διενέργεια της επέμβασης. Τα πτωματικά σεμινάρια, πολύ δημοφιλή στην εποχή μας βοηθούν στην εκμάθηση μερικών βασικών τεχνικών με κανένα όμως τρόπο δεν υποκαθιστούν την εκπαίδευση μέσω της συνεχόμενης ανταλλαγής εμπειρίας και διόρθωσης των αστοχιών τόσο πολύτιμα στοιχεία στην απόκτηση χειρουργικής παιδείας. Οι μη τεχνικές δεξιότητες συνιστούν ένα μεγάλο τμήμα της χειρουργικής εκπαίδευσης που αφορά στο συντονισμό των χειρουργών, στην παρακολούθηση και γνώση των καταστάσεων, στην επικοινωνία και στην ομαδική εργασία. Η εισαγωγή για κάθε χειρουργική επέμβαση ενός καταλόγου ελέγχου μπορεί να μειώσει τη συχνότητα των χειρουργικών επιπλοκών. Η εισαγωγή μιας σχετικής λίστας ελέγχου μπορεί να ελαττώσει τη συχνότητα των μετεγχειρητικών λοιμώξεων και των χειρουργικών γαζών που εγκαταλείπονται πολλές φορές στην κοιλιακή ή θωρακική κοιλότητα των μικρών ζώων. Οι χειρουργικές επιπλοκές επιδρούν σημαντικά στην ψυχοσύνθεση και στον συναισθηματικό κόσμο των χειρουργών και όχι σπάνια απομακρύνουν τον χειρουργό από τη διενέργεια δύσκολων επεμβάσεων. Ο συγγραφέας του άρθρου αυτού και η ομάδα του βρέθηκαν κάποια στιγμή σε «κακή εβδομάδα» με περιστατικά να καταλήγουν από λόγους ανεξάρτητους αστοχίας ή χειρουργικού λάθους. Αποτέλεσμα των γεγονότων αυτών ήταν η πτώση του ηθικού της ο- μάδας. Η συνέχιση της πορείας προς τη σωστή κατεύθυνση και η στρατηγική υψηλού ρίσκου αποτέλεσαν την απάντηση στην αντιμετώπιση των χειρουργικών επιπλοκών που συναντήσαμε.

Λυσίμαχος Γ. Παπάζογλου
Καθηγητής Χειρουργικής
Τμήμα Κτηνιατρικής Α.Π.Θ.

 

Επικοινωνία

Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Πύργος Απόλλων
Λουΐζης Ριανκούρ 64
115 23 Αθήνα
Τηλ: 2107759727
Fax: 2107753460
iatrikizs@hcavs.gr

Χορηγός Επικοινωνίας

 
diagnovet