(1)
Γαλούπη Ε. (in Greek only):. Hellenic J Comp Anim Med 2020, 9, 212-244.