Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Επιστημονικό Περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς (ΕΛ.Ε.Κ.Ζ.Σ.)

 

Ιατρική ζώων Συντροφιάς - Τόμος 5 - Τεύχος 2 - 2016

Περιεχόμενα

 • Bullet51 1

  Άρθρο Σύνταξης

 • Bullet51 2

  Η αποτελεσματικότητα της χορήγησης του Enteroccocus faecium SF68® (FortiFlora®) στη διάρροια που ανταποκρίνεται στα αντιβιοτικά/εντερική βακτηριδιακή υπερανάπτυξη στον σκύλο

 • Bullet51 3

  Η ερμηνεία του ερυθροκυτταρογράμματος στο σκύλο και στη γάτα

 • Bullet51 4

  Απλές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας (διαχείριση στο ιατρείο χωρίς ανάλυση αερίων αίματος)

 • Bullet51 5

  Η ερμηνεία του λευκοκυτταρογράμματος στο σκύλο και στη γάτα

 • Bullet51 6

  Λίστα Συνεδρίων
  Η στήλη που ενδιαφέρει όλους μας. Τί, πού, πότε...

 • Bullet51 7

  Νέα εργαλεία για τον κτηνίατρο των ζώων συντροφιάς

 • Bullet51 8

  Οδηγίες προς τους συγγραφείς

 

Άρθρο Σύνταξης

Στο νέο τεύχος της ΕΛ.Ε.Κ.Ζ.Σ. παρουσιάζονται τέσσερις αξιόλογες επιστημονικές μελέτες που θα βοηθήσουν τον κάθε κτηνίατρο να εμπλουτίσει - φρεσκάρει - τις γνώσεις του πάνω σε θέματα στα οποία πολλάκις δεν δίδεται η πρέπουσα βαρύτητα, ιδιαίτερα στην καθημερινή ιατρική πράξη.

Το πρώτο θέμα πραγματεύεται τη χορήγηση ειδικής δίαιτας σε συνδυασμό με συμπλήρωμα προβιοτικών στην προσπάθεια αντιμετώπισης γαστρεντερικών περιστατικών σε σκύλους που ανταποκρίνονται στα αντιβιοτικά.

Διαβάστε Περισσότερα

Η ερμηνεία του ερυθροκυτταρογράμματος στο σκύλο και στη γάτα

> Περίληψη
Το ερυθροκυτταρόγραμμα αποτελεί μέρος της γενικής εξέτασης του αίματος και περιλαμβάνει τον απόλυτο αριθμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων, τη συγκέντρωση της αιμοσφαιρίνης, τον αιματοκρίτη, τους δείκτες των ερυθροκυττάρων (μέσος όγκος ερυθρών αιμοσφαιρίων, μέση περιεκτικότητα αιμοσφαιρίνης, μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης), το εύρος της κατανομής των ερυθρών αιμοσφαιρίων, τον αριθμό και το ποσοστό των δικτυοερυθροκυττάρων και την εκτίμηση της μορφολογίας των ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Διαβάστε Περισσότερα

Η ερμηνεία του λευκοκυτταρογράμματος στο σκύλο και στη γάτα

> Περίληψη
Το λευκοκυτταρόγραμμα περιλαμβάνει το συνολικό αριθμό των λευκοκυττάρων, το λευκοκυτταρικό τύπο και την εκτίμηση της μορφολογίας των λευκών αιμοσφαιρίων. Η σωστή αιμοληψία και ο ορθός χειρισμός του δείγματος του αίματος αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την αξιόπιστη ερμηνεία του λευκοκυτταρογράμματος. Η λευκοκυττάρωση και η λευκοκυτταροπενία εμφανίζονται σε φυσιολογικές ή παθολογικές καταστάσεις. Από την οπτική γωνία του κλινικού κτηνιάτρου, η ουδετεροφιλία, η ουδετεροπενία, η λεμφοκυττάρωση, η λεμφοκυτταροπενία, η μονοκυττάρωση και η εωσινοφιλία αποτελούν τις σημαντικότερες μεταβολές του αριθμού των λευκών αιμοσφαιρίων.

Διαβάστε Περισσότερα

Νέα εργαλεία για τον κτηνίατρο των ζώων συντροφιάς

«August’s Consultations in Feline Internal Medicine»

Πρόκειται για τον 7ο τόμο της σειράς βιβλίων με τίτλο «August’s Cnsultations in Feline Internal Medicine». Για το συγκεκριμένο βιβλίο συνεργάστηκαν περισσότεροι από 130 επιστήμονες εξειδικευμένοι στην ιατρική τη ς γάτας, με διεθνή αναγνώριση στο αντικείμενο που ο καθένας υπηρετεί και κατέθεσαν την πολύτιμη γνώση και εμπειρία τους. Απαρτίζεται από 1088 σελίδες και περιλαμβάνει 12 ενότητες που η καθεμιά τους υποδιαιρείται σε κεφάλαια (συνολικά 103). Το κείμενο υποστηρίζεται από παραπάνω από 800 εικόνες υψηλής ευκρίνειας που διακρίνονται, σε έγχρωμες μακροσκοπικές και ιστοπαθολογικές φωτογραφίες, σε φωτογραφίες από επιχρίσματα καθώς και σε εκείνες που προέρχονται από εφαρμογή μοριακών τεχνικών και απεικονιστικών μεθόδων.

Διαβάστε Περισσότερα

Η αποτελεσματικότητα της χορήγησης του Enteroccocus faecium SF68® (FortiFlora®) στη διάρροια που ανταποκρίνεται στα αντιβιοτικά/εντερική βακτηριδιακή υπερανάπτυξη στον σκύλο

> Περίληψη
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση της χορήγησης συνδυασμού κλινικής δίαιτας (Purina Veterinary Diets® EN Gastroenteric) και του διατροφικού συμπληρώματος (FortiFlora® Canine Probiotic Nutritional Supplement- Enterococcus faecium SF68®) σε σκύλους με διάρροια λεπτού εντέρου λόγω εντερικής βακτηριδιακής υπερανάπτυξης ή διάρροιας που ανταποκρίνεται στα αντιβιοτικά. Στην μελέτη περιελήφθησαν είκοσι έξι ενήλικοι σκύλοι με συμπτώματα συμβατά της χρόνιας διάρροιας προερχόμενης από το λεπτό έντερο και χωρίστηκαν τυχαία σε δύο oμάδες, στα ζώα της ομάδας Α (κλινική δίαιτα EN και Fortifl ora) και αυτά της Β (κλινική δίαιτα EN και placebo).

Διαβάστε Περισσότερα

Απλές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας (διαχείριση στο ιατρείο χωρίς ανάλυση αερίων αίματος)

> Περίληψη
Η οξεοβασική ισορροπία αποτελεί σημαντικό ομοιοστατικό μηχανισμό, που επικεντρώνεται στη διατήρηση σταθερής της συγκέντρωσης των ιόντων υδρογόνου στα υγρά, η οποία εκφράζεται με τον αρνητικό, δεκαδικό λογάριθμό της (pH). Το pH φυσιολογικά κυμαίνεται μεταξύ 7.35-7.45. Όταν όμως αυξηθεί η συγκέντρωση των H+, παρατηρείται μείωση του pH, κατάσταση που ονομάζεται οξέωση, ενώ αντίθετα, σε μείωση της συγκέντρωσής τους, παρατηρείται αύξησή του, κατάσταση που ονομάζεται αλκάλωση.

Διαβάστε Περισσότερα

Λίστα Συνεδρίων

Η στήλη που ενδιαφέρει όλους μας

Τί, πού, πότε...

Η λίστα των κτηνιατρικών επιστημονικών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν το δεύτερο εξάμηνο του 2016 είναι μακροσκελής. Η έντονη παρουσία των συναδέλφων μας στις ημερίδες και τα συνέδρια αποδεικνύει το αμείωτο ενδι- αφέρον τους για όλα τα θέματα που άπτονται της κτηνιατρικής επιστήμης. Παρακάτω παρατίθενται πληροφορίες για τα επιστημονικά δρώμενα που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Διαβάστε Περισσότερα

Οδηγίες προς τους συγγραφείς

Η Ιατρική Ζώων Συντροφιάς (Ι.Ζ.Σ.) είναι δίγλωσσο (δημοσιεύεται στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα) περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς (ΕΛ.Ε.Κ.Ζ.Σ.), με επιστημονική κριτική επιτροπή και με σκοπό τη συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση των κτηνιάτρων ζώων συντροφιάς.

Το περιοδικό δέχεται εργασίες για κρίση, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν δημοσιευτεί μερικώς ή πλήρως, ή δεν έχουν υποβληθεί ταυτόχρονα για δημοσίευση σε άλλο έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο.

Διαβάστε Περισσότερα

Επικοινωνία

Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

Πύργος Απόλλων
Λουΐζης Ριανκούρ 64
115 23 Αθήνα
Τηλ: 2107759727
Fax: 2107753460

Χορηγός Επικοινωνίας

 
diagnovet